Denetim

Denetim Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Denetimler

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, bir yandan mevcut yasal düzenlemelere uygunluk açısından, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk açısından, bir yandan da müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinin belgelenmesi açısından bir takım denetim ve doğrulama hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.

Güvenlik Denetimleri

Bugün elektrik olmadan yaşamın devam etmesi artık imkansızdır. Gün içinde kullanılan donanımların hemen hemen tamamı, çalışırken elektrik enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Ev aletlerinin neredeyse tamamı elektriklidir. Elektrik bugün insan yaşamında yaşamsal bir önem taşımaktadır. Ulaşımdan sağlık hizmetlerine kadar, eğitimden gıdaların üretilmesine kadar her alanda sistemlerin çalışması elektrik üzerine kurulmuştur. Ülkeler kendi elektrik enerjilerini kendileri üretmek zorundadır. Bugün enerji sektörü yüzünden savaşlar bile göze alınabiliyor.


Üçüncü Taraf Denetimler

Denetim çalışmalarının önemli bir bölümünü ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimler teşkil etmektedir. İkinci taraf denetim, işletmelerin iş yaptıkları tedarikçi firmalar nezdinde yapmış olduğu denetimlerdir. İşletmeler tedarikçi firmaların süreçlerini gözden geçirmek, faaliyetlerini yerinde incelemek, uygulamalarını görmek, uygulama eksiklerini anlamak, süreç uygunsuzluklarının düzeltici ve önleyici faaliyetler ile giderilmesini tespit etmek amacı ile ikinci taraf denetim çalışmalarını talep etmektedir.


Belgelendirme Denetimleri

Bütün belgelendirme kuruluşları, akredite oldukları yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarının koşullarına ve belgelendirme standartlarına uygun olarak faaliyet göstermektedir. Bir belgelendirme hizmeti alınacağı zaman mutlaka kuruluşun akredite olup olmadığına dikkat edilmelidir. Esasen akreditasyon çalışmaları da TS EN ISO/IEC 17021-1 Uygunluk değerlendirmesi – Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar – Bölüm 1: Şartlar standardına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu standart, hangi sektörde ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiğine bakılmadan, yönetim sistemlerinin denetlenmesini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşların yeterliliği, tutarlılığı ve tarafsızlığına yönelik ilke ve koşulları içermektedir.