Laboratuvar

Labaratuvar Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Laboratuvar Hizmetleri

Belgelendirme kuruluşları, ulusal ve uluslararası çok sayıda standart ile ilgili olarak bir taraftan belgelendirme çalışmaları yaparken, firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleri verirken, bir kısım belgelendirme kuruluşları, diğer taraftan belli teknik hizmetler de vermektedirler.

Elektriksel Güvenlik Testleri

Bugün elektrik olmadan yaşamın devam etmesi artık imkansızdır. Gün içinde kullanılan donanımların hemen hemen tamamı, çalışırken elektrik enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Ev aletlerinin neredeyse tamamı elektriklidir. Elektrik bugün insan yaşamında yaşamsal bir önem taşımaktadır. Ulaşımdan sağlık hizmetlerine kadar, eğitimden gıdaların üretilmesine kadar her alanda sistemlerin çalışması elektrik üzerine kurulmuştur. Ülkeler kendi elektrik enerjilerini kendileri üretmek zorundadır. Bugün enerji sektörü yüzünden savaşlar bile göze alınabiliyor.


Gaz Ölçümleri

Ortam gaz ölçümleri, maden ocakları, kuyu, tünel, lağım, silo ve benzeri sınırlı ya da kapalı alan çalışmalarında karşılaşılan tehlikeleri önlemek için yapılmaktadır. Sınırlı alan, çalışma alanı olarak düzenlenen ancak sürekli kullanım olarak tasarlanmayan, giriş ve çıkışlar için sınırlı bir açıklığı olan, depo, silo, tünel gibi alanlarıdır. Kapalı alan ise, sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış olan ve girişleri ve çıkışları sınırlı olan alanlardır.
Bu alanlarda iki tür tehlike söz konusudur: atmosferik tehlikeler ve fiziksel tehlikeler. Atmosferik tehlikeler, çalışma alanlarında bulunan solunum havasının kalitesi ile ilgilidir. Fiziksel tehlikeler ise, çalışma ortamlarında kullanılan aletler ve karşılaşılan durumlarla ilgilidir.


EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi

EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi (Electromagnetic Compatibility, EMC), Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT) hükümleri gereğince yapılmaktadır. Bu yönetmelik Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 89/336/EEC nolu EMC Direktifi’ni esas almıştır. Bu test, çalışması diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenebilecek elektrikli ve elektronik bütün cihazlara yapılabilmektedir.


LVD Alçak Gerilim Testi

Ürünlerin kalitesini ölçmek amacı ile yapılan LVD Alçak Gerilim Testi (Low Voltage Directive), Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) hükümleri gereğince yapılmaktadır ve uygun koşullar tespit edildiğinde bir kalite belgesi hazırlanmaktadır.


Yapı Malzemeleri Testleri

İşletmelerde işlerin yapılması ve faaliyetlerin sürdürülmesi sırasında ortaya çıkacak tehlikelerden ve çalışanların sağlığına zarar verecek koşullardan korunmak ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaların bütününe iş sağlığı ve güvenliği denmektedir.