Laboratuvar

EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi

EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi

EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testi (Electromagnetic Compatibility, EMC), Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT) hükümleri gereğince yapılmaktadır. Bu yönetmelik Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 89/336/EEC nolu EMC Direktifi’ni esas almıştır. Bu test, çalışması diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenebilecek elektrikli ve elektronik bütün cihazlara yapılabilmektedir.

EMC testi, elektrikli ve elektronik cihazların çalışma esnasında normal olarak çevresine yaydığı elektromanyetik dalgalar sonucu yaşanan performans düşüklüğü, bozulmaları ve cihazların bu etkilerle ilişkisini belirlemeyi amaçlar.

Elektrikli, elektronik veya elektromekanik bütün araçlar, çalıştıkları sırada etrafa bir miktar elektromanyetik enerji çıkarırlar. Cihazların veya sistemlerin bu enerjiden etkilenmelerine elektromanyetik girişim (Electromagnetic Interference) denmektedir. Elektromanyetik Uyumluluk ise, bir cihaz veya sistemin elektromanyetik bir ortamda, bir enerji etkileşimine neden olmadan çalışmaya devam etmesidir. Örneğin, bir cep telefonu ile ses veya veri iletişimi yapılırken, aynı ortamda bulunan bir uçağın uçuş sisteminin etkilenmesi bir elektromanyetik etkilenmedir.

Günlük hayatta çok sayıda elektronik cihaz  kullanılmaktadır ve Elektromanyetik Uyumluluk, artan oranda istenen bir durum haline gelmiştir. Tüketicilere sunulan otomotiv, demiryolu, havacılık, tıbbi cihazlar ve farklı çok sayıda sektöre ait ürünlerde, daha üretim sırasında müdahale etmek ve ürünün elektromanyetik bozulmalarını önlemek gerekmektedir.