Muayene

İş Makinalarının Periyodik Kontrolleri

İş Makinalarının Periyodik Kontrolleri

İş makinaları, taş, toprak ve kaya gibi malzemeleri, kazmaya, yüklemeye, taşımaya ve yığmaya yarayan ve üzerinde ilave donanımlar bulunan tekerlekler, paletler ya da ayaklar üzerinde kendi gücü ile hareket edebilen veya başka bir motorlu araç tarafından çekilen makinalardır. Bir kısım iş makineleri, üzerine binen bir operatör tarafından kullanılmakta, bir kısmı ise uzaktan kumanda ile çalıştırılmaktadır.

Özelliklerine ve yapabildikleri işe bağlı olarak iş makineleri sınıflandırılmaktadır. Örneğin yükleyicilerin bir kısmı tekerlekli bir kısmı paletlidir. Bir kısım yükleyiciler sadece yükleme işini yaparken bir kısmı hem kazma hem yükleme işini yapabilmektedir. Bir kısım greyderler tekerlekli yönlendirmeli olurken, bir kısmı mafsallı yönlendirmelidir. Bir kısmı ise kar püskürtmelidir.

İş makinaları karayolunda insan, hayvan ve yük taşımada kullanılmazlar, esas olarak inşaat sektöründe, sanayide, tarımda ve bayındırlık işlerinde kullanılmaktadır. Belli başlı iş makinaları şunlardır: kazı makineleri (ekskavatörler), yükleyiciler, kazıcı ve yükleyiciler, dozerler, çekici dozerler, greyderler, damperli kamyonlar, skreyperler, beton transmikserleri. Bunlar yanında sanayide kullanılan iş makineleri de bulunmaktadır. Örneğin, forkliftler, kompresörler, jeneratörler, istif makineleri ve temizlik makineleri gibi.

Söz konusu iş makinalarını kullanabilmek için eğitimli ve ehliyetli olmak gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, forklift, yükleyici, greyder, dozer, vinç, damperli kamyonlar ve benzeri iş makinelerinin sürücüleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü veya Makine Mühendisleri Odaları tarafından düzenlenen bir sertifika almak zorundadır. Aynı zamanda tarım sektöründe kullanılan biçerdöver ve benzeri iş makinelerinin sürücüleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sertifika almak zorundadır.

Söz konusu iş makinalarının güvenli kullanılabilmesi için de kontrol ve muayenelerinin öngürülen sürelerde ve yöntemlerle yapılması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden taşıması gereken asgari koşulları düzenlemektedir. 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği direktifi paralelinde hazırlanan söz konusu yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3) ayrıntılar yer almaktadır.

Genel olarak muayene ve test kuruluşları tarafından iş makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında şu hizmetler verilmektedir:

 • Çekici periyodik kontrol ve muayenesi
 • Çekici dozer periyodik kontrol ve muayenesi
 • Skreyper periyodik kontrol ve muayenesi
 • Greyder periyodik kontrol ve muayenesi
 • Yükleyici periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kazıcı yükleyici periyodik kontrol ve muayenesi
 • Fore kazık periyodik kontrol ve muayenesi
 • Ekskavatör periyodik kontrol ve muayenesi
 • Damperli kamyon periyodik kontrol ve muayenesi
 • Sondaj makinası periyodik kontrol ve muayenesi
 • Silindir periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kompresör periyodik kontrol ve muayenesi
 • Jeneratör periyodik kontrol ve muayenesi

Firmamız iş makinalarının periyodik kotrollerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.