Muayene

Muayene Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Muayene Hizmetleri

Çalışma ortamlarının güvenli ve sağlıklı olması, çalışanların sağlık ve güvenlik riski taşımaması bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği olmak üzere çok sayıda yasal düzenleme çıkarılmıştır. Çeşitli işletmelerin kullandığı birçok tesis, tesisat, makine ve araç ve gereçlerin, belli dönemlerde muayenelerinin yaptırılması bir zorunluluktur.

KALDIRMA İLETME MAKİNALARININ PERİYODİK KONTROLLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak 2013 yılında aynı bakanlık tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, işyerlerinde iş ekipmanlarının kullanımına yönelik sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken minimum koşulları belirlemektedir.


BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK KONTROLLERİ

Basınçlı kaplar, genel olarak kompresörler, hava tankları, kazanlar, buhar ve sıcak su kapları, hidrofor ve genleşme tankları, gaz tankları, sıvılaştırılmış petrol gazı tankları ve tüpleri,sanayi gazları depolama tankları, kalorifer kazanları ve kızgın yağ kazanları gibi kaplardır. Yürürlükteki yasal düzenlemelerde basınçlı kaplariç basıncı 0,5 bardan daha yüksek olan kap ve ekipmanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma her türlü basınçlı kaplar ile bunların boru sistemleri, güvenlik sistemleri ve diğer ekipmanları girmektedir.


GAZ YAKMA TESİSLERİ MUAYENE VE TESTLERİ

2011 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, gaz yakan cihazların ve ekipmanlarının normal koşullarda kullanıldığı zaman, insanların ve evde yaşayan hayvanların sağlığını ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya sunulmalarını ve hizmete alınmalarını sağlamaktır.


ASANSÖR MUAYENELERİ

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörlerin yıllık düzenli kontrollerinin, A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir. Sözü edilen yönetmelik, insan ve yük taşımada kullanılan asansörlerin, çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Buna göre yönetmelik, asansörlerin işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolleri, servis hizmetlerinin denetlenmesi ve garanti ve satış sonrası hizmetlere yönelik uyulması gerekli kuralları düzenlemektedir.


TAHRİBATSIZ MUAYENE

Tahribatsız muayene, kontrol ve muayene yapılacak olan malzemelerin veya parçaların bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayene şeklidir. Tahribatsız muayenenin sonuçları, daha önce yapılmış olan tahribatlı muayenelerin sonuçlarına dayanarak değerlendirilmektedir.


GÖZETİM HİZMETLERİ

Gözetim hizmetlerine olan talep, hem ülkemizde hem de uluslararası ticaret dünyasında giderek artmaktadır. Artan kalite talepleri ve firmalar arası rekabet yarışı, küresel piyasaları devamlı canlı tutmaktadır. Bugün artık sadece kaliteli ürün ve hizmet üretmek yetmemekte, bu ürün ve hizmetlerin kaliteli olduklarının, tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf gözetimler ile de kanıtlanması gerekmektedir.


İŞ MAKİNALARININ PERİYODİK KONTROLLERİ

İş makinaları, taş, toprak ve kaya gibi malzemeleri, kazmaya, yüklemeye, taşımaya ve yığmaya yarayan ve üzerinde ilave donanımlar bulunan tekerlekler, paletler ya da ayaklar üzerinde kendi gücü ile hareket edebilen veya başka bir motorlu araç tarafından çekilen makinalardır. Bir kısım iş makineleri, üzerine binen bir operatör tarafından kullanılmakta, bir kısmı ise uzaktan kumanda ile çalıştırılmaktadır.


ELEKTRİKSEL GÜVENLİK MUAYENELERİ

İşletmelerin, faaliyet ve üretim sürekliliğini sağlamaları için, yangın risklerini önlemek için ve elektriksel iş kazalarının önüne geçmek için, elektrik sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli ölçümlerin düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir. Bu husus, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yasal bir zorunluluktur. Yönetmelik esasları gereğince çalışanların, işletmede kullanılan her türlü iş ekipmanları yüzünden doğrudan veya dolaylı olarak elektrik ile temas etmesi riskinden korunması gerekmektedir.


TEZGAHLARIN MUAYENESİ

Takım tezgahları, malzemelere talaş kaldırma yöntemi ile şekil veren önemli iş makinaları arasındadır. Önceleri tamamen el gücü ile çalışan bu makinalar, buhar enerjisinin bulunması ile birlikte güçlenmiş, elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanması ile de kapasiteleri artmıştır. Günümüzde elektronik alanındaki gelişmeler ile takım tezgahları daha hassas ve kullanışlı hale gelmiştir. Son yıllarda bilgisayar teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler sonunda takım tezgahları ilk nesillerine göre çok daha farklı yeteneklere kavuşmuştur.


ÇEVRE MUAYENELERİ

İnsanlar gün boyunca kaldırımlar, yürüyüş yolları, park ve bahçeler, eğlence alanları, spor alanları ve daha birçok yerde bulunmakta ve günlük aktivitelerini yapmaktadır. Bu yerler, insan sağlığı ve yaşamı için zaman zaman tehlikeli olabilen yerlerdir.