Muayene

Cihaz Gaz Yakma Uygunluk Muayenesi

Cihaz Gaz Yakma Uygunluk Muayenesi

Cihaz Gaz Yakma Uygunluk Muayenesi

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT), Avrupa Birliği’nin gaz yakan araçlar direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. Avrupa Birliği’ne sunulacak her türlü gaz yakan cihazların ve bunlara ait ekipmanların, emniyetli ve güvenilir olması talep edilmektedir. Söz konusu direktif ve yönetmelik, Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek cihaz ve ekipmanlarda olması gereken temel gereklilikleri kapsamaktadır. Ancak bu gerekliliklerin nasıl yerine getirileceği konusunda bir uyarı veya örnek vermemektedir. Bu şekilde üretici firmalara teknik çözümler konusunda esneklik tanınmıştır. Bu konuda tek beklenti, uyumlulaştırılmış standartlar yönetmeliği çerçevesinde üretim yapılmasıdır.

Bu yasal düzenlemelerde gaz yakan cihazlar derken, ısınma,yemek pişirme, soğutma, sıcak su elde etme, aydınlatma veya yıkama amacı ile kullanılan ve gerektiğinde sıcaklığı 105 dereceyi aşmayan su elde etmek için gaz yakan cihazları kasdedilmektedir. Gaz yakan cihazların ekipmanları derken de bu sayılanlar dışında kalan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarlanan ve ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan kontrol ve ayarlama araçları kasdedilmektedir.

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT), 1996 yılından itibaren yasal bir zorunluluk getirmektedir. Yönetmelik kapsamına giren bütün cihazların ve ekipmanların CE işareti taşıması gerekmektedir. Ancak yönetmeliğin bazı noktalarda istisnaları bulunmaktadır. Örneğin yönetmeliğe göre gaz yakıt, 1 bar basınç altında 15 derece sıcaklıkta gaz halinde bulunan yakıttır. Bu yüzden doğal gaz ve LPG kullanan cihazlar birbirlerinden ayrılmaktadır.

Muayane ve test kuruluşları tarafından verilen cihaz gaz yakma uygunluk muayenesi hizmetleri, ısınma, yemek pişirme, soğutma, sıcak su elde etme, aydınlatma veya yıkama ve ütüleme amacı ile kullanılan cihazları kapsamaktadır. Yukarıda sözü edilen yönetmelik bu konuda temel gerekler ve cihazların tasarım ve performansına yönelik gereklilikleri tanımlamaktadır. Örneğin, cihazlar ile birlikte uygun kurulum, bakım ve kullanma talimatları verilmeli, cihazlar uygun malzemelerden yapılmalı, kötü hava koşulları ve şebeke dalgalanmaları gibi olumsuzluklardan etkilenmemeli, normal düzeyde aşınma ve eskime göstermeli, yanmamış gaz çıkışını engellemeli, emniyetli bir şekilde tutuşma gerçekleştirmeli, kumandaları aşırı ısınmamalı ve kabul edilebilir miktarda enerji tüketmelidir.

Firmamız, gaz yakma tesisleri muayene ve testleri kapsamında olmak üzere cihaz gaz yakma uygunluk muayenesi çalışmalarını, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.