Denetim

Habersiz Denetimler

Habersiz Denetimler

Üçüncü taraf gözetim, işletmenin ürün veya hizmet üretim süreçlerinin, ilgili kriterlere ve standartlara uygun olup olmadığının, tarafsız uzmanlar tarafından değerlendirilmesi çalışmasıdır. Üçüncü taraf denetimler ile işletmenin çeşitli yönetim sistemlerinin uygulama seviyeleri belirlenmiş olmakta, varsa uygunsuzluklar ortaya çıkarılmakta, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleşmesi sağlanmakta ve süreçlerin durumu ve iyileştirilmesi gerekli yönleri tespit edilmektedir.

Esas olarak bu çalışmalar ile hedeflenen, işletmenin yönetim sistemleri uygulamalarında başarılı olup olmadıklarını ortaya koymaktır. Bu yönetim sistemleri, Kalite Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, Risk Yönetim Sistemi, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ya da Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi olabilir. Üçüncü taraf denetimler ile aynı zamanda işletmenin kendi göremediği bazı uygunsuzluklar da ortaya çıkarılmaktadır.

Üçüncü taraf denetim kapsamında verilen hizmetlerden biri de habersiz denetimlerdir. İşletmede çalışanların haberleri ve bilgisi olmadan gerçekleştirilen bu denetimler ile, iş akışlarında yaşanan sıkışıklıklar ve aksamalar bir üçüncü göz tarafından çok açık bir şekilde gözlenmekte ve tespit edilmektedir. Çalışanların ne kadar belirlenen süreçlere uygun hareket ettikleri ve belirlenen kriterlere ve standartlara ne ölçüde uyum sağladıkları, çalışanların ne kadar işletmenin vizyon ve misyonunu kabul ettikleri ve uyguladıkları bu şekilde tespit edilmektedir.

Habersiz denetimler aynı zamanda işletmelerde yaşanan ve işletme körlüğü denilen bir durumu da çok çabuk ve net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

Kuruluşumuz denetim hizmetleri kapsamında işletmelere üçüncü taraf denetim hizmetleri vermekte, bu çerçevede habersiz denetimler de yapmaktadır. Bu çalışmalarda kuruluşumuz, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul görmüş denetim yöntemlerine uygun hizmet vermektedir.

Kuruluşumuz çalışmalarında işletmenin gelişimine odaklanmış yakın bir iş birliği sergilemektedir. İşletmelere, ürün ve hizmet üretiminde etkinliğini ve verimliliğini yükseltmek konusunda destek olmaktadır. Günümüz rekabet koşullarında, rakiplerin önünde olmanın yolu, ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet geliştirmekten ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktan geçmektedir.