Denetim

Şahit Denetimleri

Şahit Denetimleri

Çeşitli belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirecek olan belgelendirme kurululuşlarının bu yönde faaliyet gösterebilmeleri ve verdikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanlarda geçerli ve kabul edilebilir olması için, yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından birinden akredite olmaları gerekmektedir. Akreditasyon kuruluşları, belgelendirme şirketini denetledikten ve gerekli kriterleri sağladığından emin olduktan sonra bu yetkiyi vermektedir.

Gerek ilk akreditasyon talepleri sırasında gerekse mevcut akreditasyon yetkilerinin yenilenmesi dönemlerinde, belgelendirme kuruluşunun yönetim merkezinde yapılacak denetimlerin kapsamı, ürün çeşitliliği ve risk durumu, bu kuruluşun aynı zamanda yabancı ülkelerdeki şubeleri ve faaliyetleri de dikkate alınarak tespit edilmektedir. Eğer belgelendirme kuruluşunun merkez dışında başka şubeleri de varsa, ilk akreditasyon denetimi sırasında kritik olarak kabul edilen şubelerde de denetim yapılmaktadır.

Yapılan bu denetimlerin temel amacı, belgelendirme kuruluşunun akreditasyon yetkisi kapsamında gerçekleştireceği faaliyetlerin etkinliğini tespit etmektir.

Şahit denetimler şu şekilde gerçekleştirilmektedir:

  • Ürün belgelendirme yapan belgelendirme kuruluşunda görev yapan denetçilerin ürün hakkındaki bilgilerini ölçmek
  • Denetçilerin belgelendirme programına hakim olup olmadığını görmek
  • Denetçilerin, denetlenen işletmenin yapmaya çalıştığı kontrol ve testlerin ne kadar etkin olduğunu ölçme yeteneğine ve yetkinliğine sahip olup olmadığını anlamak

Eğer belgelendirme kuruluşunun, ISO / IEC 17020 standardına göre akreditasyonu yoksa, şahit denetimleri, muayene faaliyetlerinin denetimi ve yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi olarak yapılmaktadır.

Eğer belgelendirme kuruluşu, ISO/ IEC 17025 standartlarına göre akredite değilse, şahit denetimleri, sadece test faaliyetlerinin izlenmesi şeklinde yapılmaktadır.

Belgelendirme kuruluşunun ilk akreditasyon denetimi sırasında, belgelendirme başvurusunda bulunulan kapsam içinde en az bir alt ürün için şahit denetim yapılması gerekmektedir. Ancak şahit denetim sayısı, başvurusu yapılan kapsamların genişliği ve karmaşıklığına bağlı olarak arttırılabilir.

Şahit denetimleri ilk akreditasyon talebinde yapıldığı gibi, akreditasyon yenileme denetimleri sırasında da talep edilmektedir. Bu çalışmalar öncesinde, tanık olunacak denetimlerin planlaması (yani şahit denetim programı) mutlaka yapılmaktadır.

Kuruluşumuz denetim hizmetleri kapsamında belgelendirme kuruluşlarına da üçüncü taraf denetim hizmetleri vermekte ve bu çerçevede şahit denetimleri yapmaktadır. Bu çalışmalarda kuruluşumuz, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul görmüş denetim yöntemlerine uygun hizmet vermektedir.