Muayene

Elektrikli ve Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Elektrikli ve Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Genel olarak bütün asansörler elektrik gücü ile çalışmaktadır. Bazı asansörlerde ise hidrolik sistemler kullanılmaktadır. Hidrolik asansörler çok eskiden beri fabrikalarda ve depolarda kullanılmaktadır. Önceleri sıvı olarak su kullanılırken daha sonra yağ kullanılmaya başlanmıştır. Daha ziyade fazla yüksek olmayan noktalara yük çıkarmak için kullanılan hidrolik asansörler, 1950’lerden sonra insanları taşımak için de yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 1980’lerde hidrolik asansörlerin pazar payı Amerika’da yüzde 60’lara, Avrupa’da ise yüzde 55’lere ulaşmıştır. Ülkemizde ise pek tercih edilmemektedir.

Bugün hidrolik asansörler, büyük yüklerin alçak yüksekliklere çıkarılması için ve genelde çatı problemleri olan yerlerde daha fazla kullanılmaktadır. Bu tür asansörler 4 tona kadar ağırlıkları kaldırabilmektedir. Çalışma sistemi, hidrolik üniteden pistona geçen yağın pistonlarda hareketlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu asansörlerde iniş hareketi, tamamen kabinin kendi ağırlığı ile olmaktadır.

Asansörlerin boyutlarına ve kapasitelerine göre farklı piston çeşitleri bulunmaktadır. Hidrolik asansörlerin en güzel yanı, elektrik kesilmelerinde yaşanan kat arasında kalma durumu ile hiç karşılaşılmamasıdır. Yükü en yakın kata bırabilecek bir sistemle donatılmıştır.

Hidrolik asansörler, villalarda, konutlarda, tadilat yapılan binalarda, özellikle tarihi binaların restorasyon çalışmalarında, bina statiğine ilave yük gelmesi istenmeyen durumlarda, tiyatro ve opera sahnelerinde ve alışveriş merkezlerinde panoromik amaçlı kullanılmaktadır.

Hidrolik asansörler insan ve yük taşıdıkları için, can sağlığı ve mal güvenliği bakımından düzenli kontollerinin yapılması gerekmektedir. Mevcut yasal düzenlemelere göre yılda en az bir kere makina mühendisleri, makina teknikerleri ve yüksek teknikerler gibi yetkili kişiler tarafından kontrol edilmesi yasal bir zorunluluktur.

Firmamız asansör muayeneleri kapsamında, elektrikli ve hidrolik asansörlerin düzenli kontrol ve muayenelerini yapmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun hareket edilmektedir. Bu konuda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 81-3+A1 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 81-20 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları – İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler – Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri