Muayene

İnşaat Asansörü ve Cephe Asansörü Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İnşaat Asansörü ve Cephe Asansörü Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İnşaat asansörleri başta olmak üzere bina cephe platformlarının kullanımı, inşaat sektörünün gelişmesi paralelinde giderek artmıştır. Ancak bu artış ile birlikte bu ekipmanlardan kaynaklanan iş kazalarında da artış gözlenmektedir.

İnşaat asansörleri, dış cephelere monte edilebildiği gibi aynı zamanda bina içine de uygun şekilde monte edilmektedir. Çok kolay sökülüp kurulabilen inşaat asansörleri ve cephe asansörleri, binanın inşaatı yükseldikçe ilaveler yapılarak asansör sistemi de yükseltilmektedir. İnşaat asansörleri sadece bina inşaatında değil, baraj inşaatlarında, viyadüklerde, çimento bacalarında ve ihtiyaç duyulacak daha birçok yerde kullanılmaktadır.

Genel olarak inşaat asansörlerindeki en büyük tehlikeler, asansörün düşmesi, kolonların eğrilmesi veya kırılması, fırtına veya şiddetli rüzgarlar ve elektrik kesilmeleridir. İş Güvenliği Kanunu’na göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak zorundadır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre de işverenleri işyerinde kullanılacak makinaların ve iş ekipmanlarının yapılacak işe uygun olmasını sağlamak ve bunların çalışanlara sağlık ve güvenlik bakımından zarar vermemesi için gereken önlemleri almak zorundadır.

İş ekipmanlarında frenleme sistemleri olmak zorundadır. Çok gerekli durumlarda bu sistemlerin bozulması halinde otomatik olarak devreye girecek veya kolayca ulaşılabilecek acil frenleme sistemleri de bulunmak zorundadır.

Bu güvenlik sistemleri yanı sıra inşaat asansörleri ve cephe asansörleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde kaldırma ve iletme makinaları arasında sayılmaktadır ve her yıl en az bir kere kontrol ve muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.

İnşaat asansörleri çalışanların performasını arttırması ve inşaat maliyetlerini düşürmesi açısından önemli ekipmanlar arasındadır, ancak çalışanların can güvenliği ve mal emniyeti açısından düzenli kontrollerinin yaptırılması yasal bir zorunluluktur.

Firmamız, inşaat asansörlerinin ve cephe asansörlerinin kontrol ve muayene hizmetlerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 14798 Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
  • TS EN 81-3+A1 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 81-20 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları – İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler – Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri