Muayene

Yük ve İnsan Asansörü Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Yük ve İnsan Asansörü Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İlk asansörler daha çok yük taşıma amaçlı üretilmiştir. Ondokuzuncu yüzyılda maden ocaklarından çıkartılan kömür ve madenler taşınırken ve daha sonra fabrikalarda malzemeler taşınrken, yük asansörlerinin ilk örnekleri kulanılmıştır. Genel olarak bu ilk yük asansörleri buhar gücü ile çalıştırılmıştır. Bugün insan taşımada da kullanılan ilk asansör örnekleri, güvenli frenleme sistemlerini geliştiren Amerikalı mucit Otis tarafından tasarlanmıştır.

Günümüzde kullanılan asansörler, güvenlik koşulları açısından yükske kalitede üretilmektedir. Bu asansörlerde aşırı yük uyarı sistemi, ani düşüşlerde zeminde darbe sönümleyici sistem, motorlu fren sistemi, paraşüt fren sistemi, kabinlerin içinde çift kontrol sistemi gibi birçok güvenlik sistemi bulunmaktadır.

İşyerlerinde veya konutlarda, her ne şekilde kullanılıyor olursa olsun önce insanların can güvenliği, arkasından mal güvenliği gelir. Bu nedenle bütün asansörlerin, insanların ve taşınan yükün güvenliğini tehlikeye düşürmemesi gerekmektedir. Bu konuda yasal zorunluluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğidir. Bu yönetmelik, yük ve insan taşıyan asansörlerin, sağlıklı ve güvenlikli kullanımı için uyulması gerekli koşulları içermektedir.

Sadece konutlarda, işyerlerinde ve inşaat alanlarında değil, fabrikalarda, tersanelerde, limanlarda, demiryollarında ve daha birçok işletmede kullanılan asansörlerin kontrol ve muayenelerinin, yılda en az bir kere, makina mühendisleri, makina teknikerleri veya teknikerler gibi yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Asansörlerin elektrik ile ilgili aksamının ise bu konuda yetkili kişiler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Firmamız, yük ve insan asansörleri kontrol ve muayene hizmetlerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 14798 Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
  • TS EN 81-3+A1 Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 81-20 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları – İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler – Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri
  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar