Muayene

Görsel Muayene (VT)

Görsel Muayene (VT)

Tahribatsız muayene yöntemleri içinde en basit olanı ve en kolay uygulananı görsel muayene yöntemidir (visual testing, VT). Tahribatsız muayene yöntemleri, incelenen malzemenin kullanım özelliklerini bozmadan ve malzemeye hasar vermeden uygulanmaktadır. Bu açından gözle muayene, malzemenin içini tespit etmez, sadece yüzeysel olarak uygulanan bir yöntemdir. Ancak yine de birçok tahribatsız muayene yöntemi, öncelikle görsel muayene yapılmasını ve elde edilen bulguların kaydedilmesini istemektedir.

Esas olarak gözle muayene yönteminde, kontrol ve muayene yapılan ürünlerin yüzeylerindeki süreksizlikler, göze çarpan yapısal bozukluklar ve ürünlerin kalitesini olumsuz etkileyecek ayrıntılar incelenmektedir. Bu çalışmalarda çoğu zaman muayene yüzeylerine ulaşabilirlik durumuna göre büyüteç, endeskop cihazı veya videoskop gibi bir takım yardımcı optik cihazlar kullanılmaktadır. Ancak bir zorunluluk değildir. Görsel muayene veya gözle muayeneler, genel olarak mekanik ve optik olarak yapılmaktadır.

Bu yöntem metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir. Bu yöntem uygulanırken yüzeyin olası hataları en iyi gösterecek durumda olması gerekir. Bu yüzden muayene öncesi yüzeyin temizlenmesi istenmez. Ancak ortamın yeterince aydınlık olması gerekmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden taşıması gereken asgari koşullarını düzenlemektir. Yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3) ayrıntılar yer almaktadır. Buna göre aşındırıcı veya sağlığa zararlı olması yüzünden tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların, ilgili standartlarda farklı bir süre belirtilmemişse 10 yılda bir tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Firmamız tahribatsız muayene hizmetleri çerçevesinde, görsel muayene hizmetlerini de vermektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 13018 Tahribatsız muayene – Gözle muayene – Genel kurallar
  • TS EN 13927 Tahribatsız muayene – Gözle muayene – Donanım
  • TS EN ISO 17637 Ergitme kaynaklarının tahribatsız muayenesi – Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayene
  • TS EN ISO 17635 Kaynakların tahribatsız muayenesi – Metalik malzemeler için genel kurallar
  • TS ISO 3058 Tahribatsız muayene – Gözle muayene araçları – Düşük büyütmeli gereçlerin seçimi