Muayene

Manyetik Partiküllerle Muayene (MT)

Manyetik Partiküllerle Muayene (MT)

Tahribatsız muayene yöntemlerinden bir diğeri, manyetik partiküllerle muayene yöntemidir (magnetic particle testing, MT). Bu yöntem sadece demir, kobalt ve nikel gibi mıknatıslanabilir (ferromanyetik) özellikte malzemelerin muayenesi için uygulanmaktadır. Muayene edilecek malzeme mıknatıs durumuna getirilir. Yumuşak demir üzerinden manyetik alan çekilirse mıknatıslanma birden kalkar ve malzeme eski haline döner. Ancak karbonlu çeliklerden manyetik alan çekilirse bu özellik bir süre daha devam edebilir. Manyetik alan yöntemi ile enine olan hatalar, elektrik alan yöntemi ile boyuna olan hatalar tespit edilmektedir.

Manyetik partiküllerle muayene yönteminin temel prensibi, mıknatıslanabilir malzemelerin yüzeyindeki süreksizliklerde kaçak manyetik akım oluşturulması ve malzeme yüzeyine püskürtülen demir tozlarının, malzemedeki bu çatlaklar üzerinde toplanmasıdır. Genel olarak malzemenin yüzeyinde veya yüzeyin hemen altında bulunan süreksizlikler bu yöntem ile tespit edilebilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden taşıması gereken asgari koşulları düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır. Yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3) ayrıntılar yer almaktadır.

Firmamız tahribatsız muayene hizmetleri çerçevesinde, manyetik partiküllerle muayene hizmetlerini de vermektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 5817 Kaynak – Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler – Kusurlar için kalite seviyeleri)
  • TS EN ISO 17638 Kaynakların tahribatsız muayenesi – Manyetik parçacık muayenesi
  • TS EN ISO 23278 Kaynakların tahribatsız muayenesi – Kaynakların manyetik parçacıkla muayenesi – Kabul seviyeleri
  • TS EN ISO 9934-1 Tahribatsız muayene – Manyetik parçacık muayenesi – Bölüm 1: Genel ilkeler
  • TS EN ISO 9934-2 Tahribatsız muayene – Manyetik parçacık muayenesi – Bölüm 2: Tespit ortamı
  • TS EN 10228-1 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi – Bölüm 1: Manyetik parçacık muayenesi
  • TS EN 1369 Dökümler – Manyetik parçacık muayenesi
  • TS EN ISO 17635 Kaynakların tahribatsız muayenesi – Metalik malzemeler için genel kurallar