Muayene

Park ve Bahçeler Muayeneleri

Park ve Bahçeler Muayeneleri

Büyük şehirlerde beton yığınları arasında yer alan park ve bahçeler, özellikle sokaklarda oynama şansı hiç olmayan çocukların oyun oynadıkları, koştukları ve enerjilerini boşalttıkları, yapacak işleri olmayan yaşlı insanların günlerini geçirdikleri, gençlerin ise sınırlı ölçüde de olsa bazı sporları yapabildikleri, kısaca her yaş grubunda insanlara hitap eden huzurlu alanlardır. Belediyeler bu dinlenme ve aktivite alanlarının önemini bugün daha fazla hissetmekte ve sorumluluk duygusu ile park ve yeşil alanların sayısını arttırmaya çalışmaktadır.

Belediyeler park yapımında ve park alanlarının seçiminde, yorucu ve yoğun geçen şehir yaşamını dikkate alarak, ulaşımı kolay ve çevre ile uyumlu alanlar olmasına ve kolay erişilebilir olmasına önem vermektedir. Ancak park alanlarının düzenlenmesi, yolların ve yeşil alanların oluşturulması, bisiklet ve koşu yollarının yapılması, çevre düzenlemesinin yapılması ve küçük çaplı bazı sporların yapılmasına olanak sağlıyan ekipmanların kurulması belli bir mühendislik çalışması gerektirmektedir. Bu çalışmaların belirlenmiş standartlar ve olası riskler dikkate alınarak, sistemli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Özellikle, insanların fiziksel zindeliğini geliştirmek, stresten uzaklaştırmak, yaşamda daha üretici olmalarını sağlamak, iş verimini yükseltmek, kısaca yaşam kalitesinin arttırmak amacı ile park ve bahçelere, insanların hafif sporlar yapmalarına imkan veren spor aletleri kurulmaktadır. Bu aletlerin düzgün çalışması, beklenen yararı sağlaması ve insan sağlığı açısından bir tehlike yaratmaması için de düzenli aralıklarla kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Keza, çocukların özgürce oynamaları, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve sağlıklı bir şekilde zihinsel ve bedensel gelişimlerini sürdürmeleri için park ve bahçelere oyun alanları kurulmaktadır. Bu alanlara kurulan oyun ekipmanlarının ve zemin yapısının düzenli kontrolleri yapılmazsa, çocuklar için tehlike teşkil edebilirler. Kullanımları sırasında veya hava koşullarına bağlı olarak yıpranan, bozulan ve arızalanan bu oyun aletlerinin tamir ve bakımlarının düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir.

Yine parklarda bisiklet ve koşu amaçlı olarak hazırlanan parkurların da belli standartlar dikkate alınarak hazırlanması ve kontrollerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bu yollardaki çökmeler veya bozulmalar, insanların aktiviteleri sırasında canlarının yanmasına, belki de yaralanmalarına neden olabilir.

Yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından çevre muayeneleri kapsamında park ve bahçeler muayeneleri de gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sırasında dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS TS 12378 Çevre sağlığı – Doğal parklar
  • TS 13247 Doğa koruma alanları – Belirleme, planlama, yönetim ve izleme kuralları – Milli parklar
  • TS 13248 Doğa koruma alanları – Belirleme, planlama, yönetim ve izleme kuralları – Tabiat parkları
  • TS EN 60335-2-55 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-55: Akvaryumlar ve bahçe havuzlarında kullanılan elektrikli cihazlar için özel kurallar
  • TS 9826 Şehiriçi yollar – Bisiklet yolları
  • TS 13307 Spor sahalarında uygulanan tartan yüzeyler