Muayene

Spor Alanları Muayeneleri

Spor Alanları Muayeneleri

EN 14904 standardı bir Avrupa standardıdır ve basketbol, hentbol, voleybol ve futbol gibi çeşitli sporların yapıldığı, ayrıca beden eğitimi ve başka sport çalışmalarının yapıldığı kapalı mekan tesislerinin yüzeyleri ile ilgili koşulları belirlemektedir. Bu standart, sadece kapalı tenis salonlarında uygulanmaz.

 • Spor alanlarının yüzeyleri, herhangi bir dinamik yüke maruz kaldığı zaman bir şekilde tepki gösterir. Üzerinde yapılan sporun zorlamasına karşılık, spor alanının üst yüzeyinin şu açılardan güçlü olması beklenmektedir:
  • Yük altında deformasyon
  • Darbeyi emme gücü
  • Darbenin enerjisini önceki haline çevirme

   

  Yüzeyin darbeleri emme gücü, spor alanlarında önemli bir güvenlik özelliğidir. Üst yüzeyler, sıcaklığın çok yüksek veya çok düşük olması durumunda ya da gerilme oranı altında değişik şekillerde tepki göstermektedir. Örneğin düşük sıcaklıklarda yüzey daha sert olmakta, yüksek sıcaklıklarda ise fazlası ile yumuşak hale gelmektedir.

  Güvenli bir spor aktvitesinin olması için, sporcunun giydiği ayakkabı ile spor alanı yüzeyi arasında yeterli bir kavrama olması gerekmektedir. Kavrama düşük olursa sporcu kayabilir ve düşebilir. Kavrama çok fazla olursa bu defa sporcunun eklem ve kas bağları üzerinde istenmeyen bir gerilim yaratır.

  Bunun gibi, spor alanları yüzeyinin dikey top davranışı, yuvarlanan yüke dayanım, aşınmaya dayanım, yangına tepki, formaldehit emisyonu, ayna yansıtması, yansıtıcı parlaklık, girinti dayanımı, darbe dayanımı ve düzgünlük derecesi gibi birçok açıdan test ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu özelliklerin her biri için farklı standartlar belirlenmiştir.

  Açık alanda spor yapmak en doğrusu ama ne yazık ki bugünün koşullarında ve çalışma temposunda bu imkanı bulmak kolay değil. Bu nedenle kapalı spor alanları tercih edilmektedir. Ancak spor yaparken harhengi bir yaralanma veya sakatlık durumu olmaması için de spor alanlarının gerekli test ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

  Yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından çevre muayeneleri kapsamında spor alanları muayeneleri de gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sırasında dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 14904 Spor alanları için yüzeyler – Birden çok spor dalında kullanım için iç mekan yüzeyleri – Teknik özellikler
  • TS EN 12228 Spor alanları için yüzeyler – Sentetik yüzeylerin birleşim yerlerinin tayini
  • TS EN 14877 Dış mekan spor alanları için yüzeyler – Teknik özellikler
  • TS EN 13672 Spor alanları için yüzeyler – Dolgulu olmayan sentetik torfun aşınmaya karşı direncinin tayini
  • TS EN 13745 Spor alanları için yüzeyler – Parlaklık yansımasının tayini
  • TS EN 13746 Spor alanları için yüzeyler – Değişken su, don ve ısı şartlarının etkisinden kaynaklanan boyut değişikliklerinin tayini
  • TS EN 13864 Spor alanları için yüzeyler – Sentetik ipliklerin çekme dayanımının tayini
  • TS EN 14808 Spor sahaları için yüzeyler – Darbe sönümlemesinin tayini
  • TS EN 14809 Spor alanları için yüzeyler – Düşey şekil bozukluğunun tayini
  • TS EN 14837 Dış mekan spor alanları için yüzeyler – Kaymaya direncin tayini