Denetim

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Bilgisayarın kullanılmadığı, bilgisayar hizmetlerinin alınmadığı, bugün hiçbir alan yoktur. Sadece mal veya hizmet üreren işletmeler açısından değil, kişisel olarak da bilgisayarlar artık insan yaşamı için, hava ve su kadar önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Elbette bilgisayarlar ile bu kadar içli dışlı olmak, beraberinde bir takım riskler de getirmektedir. Özellikle işletmeler açısından bu risklerin kontrol altına alınması, rekabet güçleri, pazar payları, üretim hızları ve kalitesi, kürsel pazarlara açılmaları ve daha birçok yönden önemli olmaktadır.

Dışarıdan bilgi işlem hizmetleri alan kuruluşlar kadar bu hizmetleri veren kuruluşların da bu riskleri ortadan kaldırmaları ve daha sistematik bir çalışma düzeni içinde olmaları önemlidir. Bu açıdan ilk standartlaşma çalışmaları İngiliz Standartlar Örgütü (BSI) tarafından başlatılmıştır. BS 15000 standardı, bilgi teknolojileri hizmet yönetimi alanında en iyi uygulamaları ve yönetim süreçlerini tanımlayan bir standarttır. Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi (ITIL) çalışmalarına dayanan bu standart esas alınarak daha sonra Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 2005 yılında ISO 20000 standartları yayınlanmıştır.

Bilgi işlem yönetim sistemleri kalitesini yükseltmek isteyen kuruluşlar, ülke içinde ve ülke dışında müşterilerine daha kaliteli hizmet verdiklerini kanıtlamak isteyen servis sağlayıcı firmalar, bu hizmetleri veren kuruluşlar ile daha tutarlı bir yaklaşım kurmak isteyen işletmeler, ayrıca bilgi işlem hizmetlerinin verimini yükseltmek ve bilgi işlem giderlerini düşürmek isteyen işletmeler ISO 20000 standardına yönelmektedir.

Aslında bu standart, şu standartlardan oluşan bir standartlar dizisidir:

  • TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi teknolojisi – Hizmet yönetimi – Bölüm 1: Özellikler
  • TSE ISO/IEC 20000-2 … Bölüm 2: Hizmet yönetimi sistemlerinin uygulanması hakkında kılavuz
  • TS ISO/IEC 20000-3 … Bölüm 3: ISO/IEC 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz
  • TSE ISO/IEC TR 20000-4 … Bölüm 4: Proses referans modeli
  • TSE ISO/IEC TR 20000-5 … Bölüm 5: ISO/IEC 20000-1 standardı için örnek uygulama planı

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardını uygulayan işletmeler, müşteri beklentilerini nasıl karşılayacakları, performanslarını nasıl geliştirecekleri, süreç bazlı nasıl işleyiş sağlayacakları, müşterilerine hizmet verirken hangi yöntemleri uygulayacakları ve bu yöntemleri nasıl uygulayacakları konularında bir sistematik kurmuş olacaklardır.

ISO 20000 standardı aslında süreç tabanlı bir standarttır ve bu özelliği ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile çok kolay entegre olabilmektedir.

Çalışma yaşamı bu kadar bilgi teknolojilerine bağımlı duruma gelince, bilgi işlem hizmetlerinin de giderek karmaşık bir duruma gelmesi kaçınılmazdır. İşletmelerin ISO 20000 standardına ihtiyaç duymaları bu yüzdendir. İşletmeler bu standart sayesinde hizmet kalitesi arttırmakta, müşterilerine daha güvenir ve kurumsal destek vermekte, kendi bilgi işlem varlıklarının ve yeteneklerinin farkına varmakta, hizmet verimliliğini yükseltmekte ve maliyetlerini düşürmektedir. Ama en önemlisi kaynaklarını daha etkin kullanabilmekte ve gereksiz faaliyetlerin önüne geçmektedir.