Laboratuvar

LVD İzolasyon Direnci Testi

LVD İzolasyon Direnci Testi

LVD İzolasyon Direnci Testi

Elektrik sistemlerinde, elektrik tesisatında veya elektrikli ve elektronik bütün cihazlarda gerilim bulunan kısımlar ile gerilim bulunmayan kısımlar arasında iozlasyon (yalıtım) sağlanmalıdır. Aksi halde elektrik enerjisi, bulunmaması gereken kısımlara geçecektir. Bu durum insanların can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Yalıtım amacı ile kullanılan maddeler yalıtkan maddelerdir. Yalıtkan maddeler elektrik akımını çevresine iletmeyen maddelerdir. Ancak kullanım alanlarına uygun yalıtkan madde kullanılması gerekmektedir.

Elektrik yalıtkanları, doğal olarak elektriği iletmeyen maddelerdir. İşin doğrusu insan vücudu dahil mütün maddeler bir ölçüye kadar iletkendir. Ancak bu maddelerin belli bir dayanma güçleri bulunmaktadır. İşte bu güce izolasyon veya yalıtkanlık direnci denmektedir. Eğer yalıtkan maddenin gösterdiği direncin üzerinde bir elektrik akımı olursa, kaçınılmaz olarak bu madde bir iletken olarak davrancak ve elektriği iletecektir.

Yekili laboratuvarlarda bir maddenin yalıtkanlık direnci değeri, test ve kontrol edilmektedir. İzolasyon test cihazları, iletkenlerin yalıtkanlık dirençlerini ölçmeye yarayan test ve ölçüm cihazlarıdır. Bu cihazlar, farklı kademelerde doğru akım üreten bir jeneratör gibi çalışmaktadır. Elektrik motorlarının, alçak, orta ve yüksek gerilim kablolarının, transformatörlerin ve elektrikli cihazların izolasyon direnç testlerinde izolasyon test cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlarla çok hızlı sonuçlar elde edilmektedir. Elde edilen değerler yüksek ise, izolasyonun iyi olduğu anlaşılmaktadır. Aksi halde tesisatın veya cihazın sağlıklı olduğu söylenemez. İzolasyon direnci düşük sistemlere, herhangi bir risk yaşamamak için elektrik verilmemelidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin, bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), izolasyon ve yalıtkanlık testleri, tesisatlar başlığı altında ele alınmıştır. Buna göre izolasyon testlerinin elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda çok sayıda elektriksel testler arasında izolasyon direnci testleri de yapılmaktadır. Kuruluşumuz da LVD test çalışmaları kapsamında, LVDizolasyon direnci testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.