Laboratuvar

LVD Toprak Sürekliliği Testi

LVD Toprak Sürekliliği Testi

Elektriksel güvenliğin sağlanması gereken her noktada topraklama çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin, bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde de süreklilik testleri, tesisatlar maddesinde ele alınmıştır (Ek 3). Yönetmelik esaslarına göre ilgili standartlar eğer başka bir koşul öngörmüyorsa, süreklilik testlerinin her yıl en az bir kere yaptırılması gerekmektedir. Bu testler mutlaka elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır. Aksi halde yetkisiz kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak testlerin bir anlamı yoktur.

 • Toprak sürekliliği testleri, bu konuyu içeren yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu yasal düzenlemeler şunlardır:

  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

  İşletmelerde elektriksel süreklilik, topraklama sistemlerinin kimyasal, mekanik ve elektrokimyasal bozulmalara karşı korunması anlamına gelmektedir. Bu testler, koruma iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştirilmektedir. Bu testlerin amacı, bir elektrik kaçağı olması durumunda elektrikli cihazı kullanan kişilerin güvenliğini sağlamaktır. Esasen topraklama çalışmalarının temelinde, insan sağlığının ve işletmenin mal güvenliğinin sağlanması yatmaktadır. Herhangi bir arıza veya hata olması durumunda elektriğin zararlarından korunmak düşüncesi esastır. Yeni alınan veya değiştirilen bir cihazın işletmede hizmete alınmasından önce montaj ve kurulma aşamasında test ve ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

  Yetkili laboratuvarlarda çok sayıda elektriksel testler arasında toprak sürekliliği testleri de yapılmaktadır. Kuruluşumuz da LVD test çalışmaları kapsamında, LVD toprak sürekliliği testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu testler yapılırken dikkate alınan birkaç strandart şunlardır:

  • TS HD 60364-4-43 Binalarda elektrik tesisatı – Bölüm 4: Güvenlik koruması – Grup 43: Aşırı akıma karşı koruma
  • TS HD 60364-5-54 Bina elektrik tesisatları – Bölüm 5: Elektrikli cihazların seçimi ve montajı – Kısım 54: Topraklama düzenlemeleri ve görüntü koruyucu iletkenler

  Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.