Laboratuvar

LVD Kızaran Tel Testi

LVD Kızaran Tel Testi

Elektrik akımı taşıyan parçaları tutan plastikler üzerinde genelde kızaran tel test yöntemi uygulanmaktadır. Bu test yapılırken plastik malzemenin üzerine yüksek sıcaklıklarda ısıtılan tel ile temas edilmekte ve bir süre sonra plastik malzemenin bu temastan nasıl etkilendiği gözlemlenmektedir. Bu sırada temas sonrasında alev oluşursa sönme süresi ve plastik parçada damlama olup olmadığı incelenmektedir. Kısaca bu test ile plasik malzemenin belli sıcaklıklarda yanmazlığı konusunda emin olunmaktadır. Genel olarak bu test çalışmasında başvurulan standart şudur:

  • TS 10486 EN 60998-1 Bağlama düzenleri (Klemensler) – Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için – Bölüm 1: Genel özellikler

Bu standart, elektrik enerjisinin konutlarda ve işyerlerinde kullanıldığı yerlerde, som veya örgülü rijit veya bükülgen, kesit alanı 0,2 milimetrekareden 35 milimetrekareye kadar olan, iki veya daha fazla bakır iletkenin bağlanması için bağımsız birimler şeklinde olan ve beyan gerilimi, 1000 Hz’e kadar 1000 volt alternattif akımı ve 1500 volt doğru akımı aşmayan bağlama düzenlerini (klemensleri) kapsamaktadır.

Bu standart genel olarak elektriksel uygulamalarda kullanılan bir test standardıdır ve testler sonucunda plastik malzemenin yüksek ısı veya endüksiyon ortamında dayanma gücü ölçülmüş olmaktadır.

Kızaran tel testleri için bu standart yanı sıra şu standarda da başvurulmaktadır:

  • TS EN 60695-2-11 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 2-11: Kızaran / sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri – Nihai ürünler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi yöntemi (GWEPT)

Kızaran tel testleri, elektrikli cihazlarda kullanılan plastik malzemenin alev alma riskini ve kendiliğinden sönme kapasitesi hesaplamak için uygulanmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda çok sayıda elektriksel testler arasında kızaran tel testleri de yapılmaktadır. Kuruluşumuz da LVD test çalışmaları kapsamında, LVD kızaran tel testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.