Laboratuvar

LVD Kaçak Akım Testi

LVD Kaçak Akım Testi

Elektrik ile çalışan makinalarda ve ekipmanlarda, kullanım koşulları yüzünden, veya hatalı yapılan bağlantılar yüzünden ya da bağlantılarda zamanla meydana gelen aşınma ve eskimeler yüzünden kaçak akımlar oluşabilir. Genel olarak sağlıklı ve doğru kurulumuş bir topraklama sistemi sayesinde kaçak akımlar toprağa verilir ve insanların can ve mal güvenliği açısından olası tehlikelerin önüne geçilmiş olur. Ancak bazı durumlarda, örneğin toprak hattı yüksek direnç gösterirse veya toprak hattına bağlı olan kablo başka bir yer ile temas ederse, kaçak akım elektrik tesisatından atılamaz. İşte bu noktada risk bulunmaktadır.

Riskin boyutu kaçak akımın değeri ile doğru orantılıdır. Kaçak akım 30 mA üzerine çıktığı anda, tehlikenin boyutu büyüktür. 30 mA, insanların zarar göreceği sınır değerdir. Elektrikli ve elektronik bütün cihazların kaçak akım oluşturması mümkündür. Bu yüzden baştan gerekli önlemlerin alınmış olması gerekir. Bu konuda başvurulan temel yöntem kaçak akım rölesi kullanmaktır. Kaçak akım röleleri, elektrikli sistemlerde kullanılan sigortadan çok daha etkili olmaktadır. Bu röle sayesinde tesisattaki kaçak akım değeri 30 mA değerini geçtiği anda elektrik kesilmektedir. Oysa sigortalarda en küçük değer bu rakamın üzerindedir. Kaçak akım rölesi, tesisatta ortaya çıkan bir problem yüzünden kaçak akım toprak hattı ile boşaltılamıyorsa ana bağlantıyı kesmekte ve olası tehlikeleri önlemektedir.

Mevcut standartlara göre kaçak akım röleleri 30 mA ve 300 mA arasında üretilmektedir. Rölelerin çalışma esası tesisattaki faz ve nötr arasındaki akım farkına dayanmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda birçok elektriksel test arasında kaçak akım testleri de yapılmaktadır. Kuruluşumuz da LVD test çalışmaları kapsamında, LVD kaçak akım testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu testler bir yandan mevcut elektrik devreleri üzerinde kaçak akımları tespit etmek için yapılırken, bir yandan da üretilen kaçak akım röleleri test edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.