Laboratuvar

Parke, Karo Taşı ve Fayans Testleri

Parke, Karo Taşı ve Fayans Testleri

Yapı malzemeleri sektöründe parke, yer döşemelerinde en yaygın kullanılan bir kaplama çeşididir. İlk zamanlar ahşaptan elde edilen parkeler, doğal olmaları yüzünden en fazla tercih edilen yapı malzemeleri arasındadır. Ancak orman alanlarının gittikçe daralması ve bir takım çevreci yaklaşımlar yüzünden, ayrıca ekonomik nedenlerle bugün geleneksel masif ahşap parke üretimi yerine daha ziyade laminat parke ve lamine parke denilen yapay parke çeşitleri üretilmektedir.

Masif parkeler, tamamen aynı ağaçtan ve tek parça halinde üretilmiş parkelerdir. Malzemenin kesitinde sadece bir ağaç bulunan bu geleneksel parkeler genelde meşe, dişbudak, gürgen veya gül ağacı gibi sert ağaçlardan elde edilmektedir. Kaliteli ve iyi kurutulmuş ağaç çeşitli kalınlıklarda ince tabakalar şeklinde kesilmektedir. Genelde masif parkenin ömrü, uygulanan yapının ömrü ile paralellik göstermektedir.

Laminat parke kaplamaları, farklı renk ve desenlerde basılmış kağıda reçine emdirilerek elde edilmektedir. Bu kaplama malzemesi ağaç görünümlü yapay bir malzemedir ve görünüm olarak ağacı çağrıştırır. Bu kaplama mazlemesi nitelikli ahşaba göre daha ekonomik olan MDF ve benzeri levhalar üzerine yapıştırılarak laminat parkeler elde edilmektedir. Ucuz oldukları için bugün yaygın olarak kullanılmaktadır.

Lamine parkeler ise, ahşap malzemeler birkaç tabaka halinde birbirine yapıştırılarak ve bunların üzerine kaliteli ağaçtan ince bir kaplama yapılarak elde edilmektedir. Kalteli, uzun ömürlü ve dekoratif bir malzemedir.

Ayrıca çini, briket, granit, cephe kaplama, wash beton, tarama, rölyefli, paladyen, tretuvar, onix ve model çinlerinde Avrupa standardlarında teknik ölçümler, belgelendirme ve testlerini yapmaktayız.

Yetkili laboratuvarlarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar dikkate alınarak parke testleri yapılmaktadır. Bu testler sırasında esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1910 Ahşap ve parke yer döşemeleri ve iç ve dış ahşap kaplamalar – Boyutsal kararlılığın belirlenmesi
  • TS EN 1534 Ahşap ve parke yer döşemeleri – Zedelenmeye (brinell) karşı mukavemetin belirlenmesi – Deney metodu
  • TS EN 13227 Ahşap yer döşemesi – Masif laminat parke ürünleri
  • TS EN 13647 Ahşap ve parke yer döşemesi ile iç ve dış ahşap kaplamalar – Geometrik özelliklerin belirlenmesi

Bir başka yapı malzemesi karo taşlardır. Karo taşı, doğal taş, seramik, metal veya cam gibi sert malzemelerden elde edilen bir yapı malzemesidir. Ağırlıklı olarak zemin kaplamalarında ve duvarlarda kullanılmaktadır. Karo taşlar, işlevselliği yanında görsel açıdan da yapıya ayrı bir estetik katmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda yapılan karo taşı testlerinde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 24342 Elastik yer döşemeleri – Yer karolarının kenar uzunluğunun, dikliğinin ve doğrusallığının tayini
  • TS EN 14411 Seramik karolar – Tarifler, sınıflandırma, özellikler, uygunluk değerlendirmesi ve işaretleme
  • TS EN ISO 10545-4 Seramik karolar – Bölüm 4: Kopma ve kırılma dayanımı modülünün belirlenmesi

Fayans, seramik veya porselen karo olarak da bilinir. Kil, kaolin, kuvars veya kalker gibi madenlerin belli oranlarda karıştırlması, preslenmesi, şekil verilmesi ve pişirilmesi ile elde edilmektedir. Bugün duvar ve yer kaplamalarında en fazla kullanılan bir yapı malzemesidir.

Yetkili laboratuvarlarda yapılan fayans testlerinde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 14411 Seramik karolar – Tarifler, sınıflandırma, özellikler, uygunluk değerlendirmesi ve işaretleme
  • TS EN 15285 Aglomera taşlar – Zemin ve merdiven kaplama için modüler fayanslar (dahili ve harici)
  • TS EN 1339 Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları – Gerekler ve deney metotları