Laboratuvar

AB Enerji Etiketi Direktifi Testleri

Elektriksel Güvenlik Testleri

Avrupa Birliği ülkelerinde, tüketicilere bir ürünün enerji etkinliği hakkında bilgi vermek amacı ile enerji etiketi uygulaması başlamıştır. Enerji etiketi uygulamasında, ürünlerin tükettikleri enerji miktarları esas alınarak ürünler, koyu yeşil renkten, yani etkin olandan, kırmızıya doğru, yani en az etkin olana doğru derecelendirilmektedir.

 Bu uygulama Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 2009 yılında çıkarılan 2009/125/EC sayılı direktif ile hayata geçmiştir. Bu direktif ile, enerji ile ilgili ürünler için eko tasarım gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik bir çerçeve oluşturulmuş olmaktadır.

Enerji etiketi, sadece ürünlerin enerji tüketimlerini değil aynı zamanda ürünlerle ilgili olarak örneğin çamaşır makinalarının su tüketimleri ve gürültü seviyeleri veya televizyonların ekran boyutları gibi başka bilgileri de kapsamaktadır. Kısaca AB enerji etiketi direktifi ile getirilen düzenlemelerinin temelinde, ürünlerin enerji etkinliği konusunda son kullanıcılara yeterli ve tatmin edici bilgi vermek yatmaktadır.

Elektrikli ürünlerin enerji tüketimleri ve gerekli diğer bilgiler, yayınlanan standartlar ve yöntemlere uygun olarak ölçülmek zorundadır. Enerji etiketinde yer alan en koyu yeşil renk gurubu, o ürünün en yüksek enerji etkinliğine sahip olduğunu ifade etmektedir. Koyu yeşil renkli etiketler, o ürünlerin daha az enerji kullandıkları ve enerji maliyetlerinin düşük olduğu anlamına gelmektedir.

Enerji etiketi, ürünlerin kilovat saat olarak elektrik kullanımı hakkında bilgi vermektedir. Bu değer düşük olursa, bu ürünün o kadar az enerji kullandığı anlaşılmaktadır. Enerji etiketinde yer alan semboller ise, ürünün çeşidine bağlı olarak su tüketimi ve gürültü seviyesi gibi ilave bilgileri göstermektedir.

Ürünler üzerinde kullanılan enerji etiketinin, çerçeve direktifte açıklanan koşulları karşılaması gerekmektedir. Bu direktif, ürünlerin enerji etkinliği hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesini amaçlayan 2010/30/EU sayılı enerji ile ilgili ürünler direktifidir. Bu direktif sayesinde enerji tüketimi ve performansına yönelik karmaşık bilgiler, açık ve anlaşılabilir bir formata dönüştürülmüştür.

Avrupa Birliği ülkelerinde çıkarılan bu yasal düzenlemeler ile enerji tüketimi azaltılmakta, dolayısıyla maliyet tasarrufu sağlanmakta, karbondioksit emisyonu düşürülmekte, çevre koşulları korunmakta ve üretici firmalar ürünlerin çevresel yönleri açısından rekabete teşvik edilmektedir.

Sözü geçen direktif esasları, enerji tüketimine ve ilgili diğer kaynaklara doğrudan ve dolaylı etkiye sahip enerji ile ilgili bütün ürünlere uygulanmaktadır. Örneğin, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makinaları, bulaşık makineleri, ampuller, klimalar, televizyonlar, elektrikli fırınlar, elektrikli süpürgeler, su ısıtıcıları ve daha birçok elektrikli ürün bu kapsama girmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde çıkarılan 2010/30/EC sayılı enerji etiketi çerçeve direktifini destekleyen birçok tüzük yayınlanmıştır. İşte bunlardan birkaçı:

 • 1254/2014/EU sayılı Konut Havalandırma Üniteleri Tüzüğü
 • 65/2014/EU sayılı fırın ve davlumbazlar tüzüğü
 • 665/2013/EU sayılı elektrikli süpürgeler tüzüğü
 • 811/2013/EU sayılı ısıtıcılar ve radyatörler tüzüğü
 • 812/2013/EU sayılı su ısıtıcıları tüzüğü
 • 874/2012/EU sayılı elektrik lambaları ve armatürler tüzüğü
 • 626/2011/EU sayılı klimalar tüzüğü
 • 1061/2010/EU sayılı evlerde kullanılan çamaşır makinaları komisyon tüzüğü
 • 1060/2010/EU sayılı evlerde kullanılan buzdolapları tüzüğü
 • 2002/40/EC sayılı evlerde kullanılan elektrikli fırınlar tüzüğü
 • 1062/2010/EU sayılı televizyonlar tüzüğü

AB enerji etiketi direktifi testleri, akredite belgelendirme kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.