Laboratuvar

Sızdırmazlık Testi

Sızdırmazlık Testi

Açılımı international protection code (uluslararası koruma kodu) veya ingress protection code (girişim koruma kodu olarak geçen IP koruma kodu, elektrikli ve elektronik cihazların mahfazalarının katı cisimlere ve sıvılara karşı sızdırmazlık seviyelerini gösteren bir kodlama sistemidir. Söz konusu cihazların üzerinde görülen bu kodlama cihazın dış etkenlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunun bir göstergesidir. Bu kodlama sistemi Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilmiştir ve  uluslararası alanda uygulanmaktadır. Elektrikli ve elektronik ürünlerin güvenli çalışma koşullarını belirtmek için bu ürünlere IP kodu verilmektedir.

Sızdırmazlık ya da IP koruma seviyeleri şu şekildedir:

 • Katı cisimlere karşı koruma
  • 0 = Korumasız
  • 1 = Çapı 50 mm olan katı cisme karşı koruma
  • 2 = Çapı 12,5 mm olan katı cisme karşı koruma
  • 3 = Çapı 2,5 mm olan katı cisme karşı koruma
  • 4 = Çapı 1 mm olan katı cisme karşı koruma
  • 5 = Toza karşı koruma
  • 6 = Toz geçirmez
 • Sıvılara karşı koruma
  • 0 = Korumasız
  • 1 = Düşey olarak akan su damlasına karşı koruma
  • 2 = 15 dereceye kadar eğik olarak akan su damlalarına karşı koruma
  • 3 = Su püskürtmesine karşı koruma
  • 4 = Su sıçramasına karşı koruma
  • 5 = Su fışkırtmasına karşı koruma
  • 6 = Güçlü su fışkırtmasına karşı koruma
  • 6k = Yüksek basınçlı ve güçlü su püskürtmelerine karşı her yönden koruma
  • 7 = Suya 30 dakikadan kısa süreli daldırmalara karşı dayanıklılık
  • 8 = Suya sürekli daldırma etkilerine karşı koruma
  • 9k = Yakın mesafeden yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıkta su püskürtmelerine karşı koruma

Bu kodlama sistemine göre IP58 lisansı almış bir elektrikli ürün, toza karşı ve suya sürekli daldırma etkilerine karşı dayanıklı demektir (birinci rakam katı cisimlere karşı koruma seviyesini, ikinci rakam ise sıvılara karşı koruma seviyesini göstermektedir).

Kuruluşumuz, sızdırmazlık test çalışmalarını, güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir