Laboratuvar

Anten RF Performans Testleri

Anten RF Performans Testleri

Anten RF Performans Testleri

RF antenler (radyo frekans antenleri), yönlü ve çok yönlü olarak iki çeşittir. Kendi içinde bunlar da farklı modellere sahiptir. Yönlü antenler farklı ışın genişlikleri ile düşük, orta ve yüksek kazanç seçenekleri sunar. Örneğin geniş ışın / düşük kazanç, dar ışın / yüksek kazanç gibi. Çok yönlü antenler ise mobil antenler, orta kazanç sabit antenler ve düşük kazanç taşınabilir antenler gibi seçeneklere sahiptir. RF antenler UV ışınlara dayanıklıdır ve baz istasyonları gibi güç ortam koşullarına uygun antenlerdir.

Uluslararası düzeyde işletmeler açısından en önemli standartlar, iki büyük kuruluş tarafından tasarlanmakta ve yayınlanmaktadır:

  • Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)
  • Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)

Bunlardan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ağırlıklı olarak elektrik ve elektronik konuları ile ilgili alanlarda çalışmaktadır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ise temel olarak mekanik ile ilgili alanlarda çalışmaktadır. Bugün dünyada 100’den fazla ülke bu iki kuruluş tarafından geliştirilen standartları esas almaktadır.

Avrupa’daki duruma bakılırsa, EN standartları genel olarak Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu standartlar Avrupa Birliği ülkelerinin inisiyatifi ile şu iki Avrupa standart kuruluşu tarafından geliştirilmişlerdir:

  • Avrupa Standartlar Komitesi (CEN)
  • Avrupa Elektroteknik Standartlar Komitesi (CENELEC)

Bu iki kuruluş Avrupa’da bulunan bütün yerli standart kuruluşları için bir çerçeve oluşturmaktadır. Genel olarak CEN mekanik sistemler için, CENELEC ise elektrik ve elektronik mühendisliği sistemleri için standartlar geliştirmektedir. Bugün Uluslararası Standartlar Örgütü ve Avrupa Standartlar Komitesi, birlikte çalışmalar yürütmektedir ve çok sayıda standart geliştirilmiştir. EN IEC standartları ve EN ISO standartları bu çalışmalar ile ortaya çıkmıştır.

Ülkemizin de tam üyesi olduğu Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler alanında standartlar hazırlayan ve yayınlayan uluslararası bir kuruluştur. IEC standartları, ofis ve ev aletleri, fiber optik, yarı iletkenler, piller, güneş enerjisi, enerji ve nanoteknoloji gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu standartlar arasında anten RF performans tespitine yönelik standartlar da bulunmaktadır.

Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarfından uyumlaştırılan bu standartlardan birkaçı şu şekildedir:

  • TS EN 60835-3-2 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları – Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler – Kısım 2: Anten
  • TS EN 61057 1 kv AA’yı aşan gerilim altında çalışmada kullanılan yalıtkan bomlu anten elemanları
  • TS EN 60244-14 Radyo vericileri için ölçme metodları – Bölüm 14: Aynı veya bitişik anteni kullanan iki veya daha fazla vericinin neden olduğu harici ara – Modülasyon ürünleri
  • TS EN 62037-6 Pasif RF ve mikrodalga elemanları, ara modülasyon seviye ölçmeleri – Bölüm 6: Antenlerde pasif ara modülasyonun ölçülmesi
  • TS EN 55016-1-4 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 1-4: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları – Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri için antenler ve deney yerleri
  • TS EN 55020 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar – Bağışıklık karakteristikleri – Sınır değerler ve ölçme metotları

Bu arada Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi tarafından geliştirilen IP kodu (Ingress Protection) uygulaması, uluslararası koruma sınıflandırması sistemidir. Bu kodlama ile elektrikli, elektronik ve mekanik cihazların, toza, suya veya dış darbelere karşı, kısaca çevre koşullarına karşı dayanım güçleri ifade edilmiş olmaktadır. Antenlerin performans testleri sırasında IP kodu da test edilmektedir.

Bu testlerde ayrıca antenin elektromanyetik salınımı, yansıma özellikleri, SWR duran dalga oranı, transmit edilen güce (dBm), anten kazancı (dBi) ve kablo kaybı (dB) değerleri de de belirlenmiş olmaktadır. Test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bu testlerde yukarıda açıklanan yerli ve yabancı standartlar esas alınmaktadır.