Laboratuvar

Elektromanyetik Ortam Ölçümleri

Elektromanyetik Ortam Ölçümleri

Teknoloji ve sanayi alanında yaşanan hızlı gelişmeler paralelinde elektrik enerjisine olan ihtiyaç ve elektrik enerjisinin kullanımı giderek artmaktadır. Ancak bütün elektrikli araçlar, kullandıkları gerilim ve akım miktarına bağlı olarak çeşitli frekanslarda elektromanyetik alan meydana getirmektedir. Radyo ve televizyonlar, elektrikli tıraş makineleri, mikrodalga fırınlar, bilgisayar ekranları, fotokopi makineleri, kablosuz telefonlar ve günlük yaşamda kullanılan daha birçok elektrikli araç bunlara örnektir. Böyle olunca insanlar, hayvanlar, bitkiler kısaca bütün çevre elektromanyetik alanın etkisi altında bulunmaktadır.

Gözle görünmediği için ve etkileri hemen ortaya çıkmadığı için elektromanyetik kirlilik önemsenmesi gereken bir konudur. Ama elektromanyetik kirliliğe yeterince önem verildiği pek söylenemez. Bu kadar göz ardı edilmesine rağmen insanlar ve çevre, yayılan farklı frekanslardaki elektromanyetik dalgalara maruz kalmakta ve bu durum her gün daha fazla artmaktadır.

Elektromanyetik alan, elektrik yüklü maddelerin çevrelerine yaydıkları ve diğer yüklü maddeler üzerinde kuvvet uyguladıkları bir etkidir. Elektromanyetik alanlar elektrik ve manyetik alanların biraraya gelmesi ile oluşmaktadır. Frekans yükselirse dalga boyu kısalmakta ve yayılan enerji yükselmektedir.

Yeryüzünde doğal elektrik ve elektromanyetik alanlar bulunmaktadır. Ancak bunun yanı sıra üretilen elektrikli ve elektronik cihazlardan kaynaklanan elektrik ve elektromanyetik alanlar günümüzde tüm çevreyi kaplamış durumdadır. Örneğin röntgen cihazları X ışınları yaymaktadır. Çeşitli elektrik soketleri düşük frekanslı elektromanyetik dalga kaynağıdır. Radyo ve televizyon antenleri, mobil telefon istasyonları ve veri iletim hatları yüksek frekanslı radyo dalgaları yaymaktadır. Bu yüzden elektromanyetik ortam ölçümleri gittikçe önemli bir hal almıştır.

Kuruluşumuz, elektromanyetik ortam ölçümlerini, güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 55014-2 Elektromanyetik uyumluluk – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, elektrik aletleri ve benzeri cihazlar için gereksinimler – Bölüm 2: Bağışıklık – Ürün aile standardı
  • TS EN 61204-3 Düşük gerilim güç kaynakları, DA çıkışlı – Bölüm 3 : Elektromanyetik uyumluluk (EMU)
  • TS EN 61543 Elektromanyetik uyumluluk – Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (RCD) – Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan