Laboratuvar

Gürültü Testi ve Akustik Ölçümler

Gürültü Testi ve Akustik Ölçümler

Akustik konusu, özellikle sesler ile ilgilidir ama bunun yanı sıra gürültüye neden olan titreşimlerin ve yüksek seslerin kontrol altına alınması ile de ilgilidir. Zararlı yüksek seslerin insanları rahatsız ettiği bilinen bir gerçektir. Gürültü testi ve akustik ölçüm çalışmalarının amacı, insanların duymaktan rahatsız oldukları zararlı sesleri tespit etmeye yöneliktir. Bilimsel sonuçlara bakılırsa, bir sesin, kaynağından çıktıktan sonra saniyenin yirmide biri kadar bir süre içinde kulağa ulaşan yankısı insanları rahatsız etmemektedir. Ama bu gecikme süresinin uzaması durumunda rahatsızlık verici olmaktadır.

Akustik konusunun bir alt dalı olan gürültü akustiği, bir gürültünün kaynağını, nasıl üretildiğini, bu gürültünün denetlenmesini ve gürültünün etkilerini incelemektedir.

Yetkili test ve muayene kuruluşları, öncelikle elektrikli ve elektronik cihazların çalışırken ortaya çıkardıkları seslerin gürültü değerlendirmesini yapmaktadır. Önce bir gürültü probleminin olup olmadığı, insanların bu gürültüden etkilenme derecesi ve gürültünün nedenleri araştırılmaktadır.

Kuruluşumuz, gürültü testi ve akustik ölçümlerini, güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60704-2-1 Akustik gürültü – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan kaynaklanan – Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu – Bölüm 2-1: Elektrik süpürgeleri için özel kurallar
  • TS EN 60704-2-4 … Bölüm 2-4: Çamaşır makineleri ve merkezkaç sıkıcılar için özel kurallar
  • TS EN 60704-2-6 … Bölüm 2-6: Tamburlu kurutucular için özel kurallar
  • TS EN 60704-2-10 … Bölüm 2-10: Elektrikli pişirme ocakları, fırınlar, ızgaralar, mikrodalga fırınlar ve bunların herhangi bir kombinasyonu için özel kural
  • TS EN 60704-2-11 … Bölüm 2-11: Elektrikle çalıştırılan yiyecek hazırlama cihazları için özel kurallar
  • TS EN 60704-2-13 … Bölüm 2-13: Davlumbazlar ve diğer pişirme dumanı tahliye cihazları için özel gereklilikler
  • TS EN 60704-2-14 Bölüm 2-14: Soğutucular, donmuş gıda saklama kabinleri ve derin dondurucular için özel kurallar
  • TS EN ISO 1680 Akustik – Döner elektrikli makinalardan hava ile yayılan gürültünün ölçülmesi için deney kodu