Laboratuvar

RoHS Testleri

RoHS Testleri

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan RoHS direktifi ile, elektrikli ve elektronik cihazlarda zararlı madde kullanımına sınırlama getirilmiştir. RoHS direktifi, elektrikli ve elektronik ürünlerde tehlikeli ve zararlı elementlerin ve kimyasal maddelerin kullanılmamasını veya gösterilen limitler içinde kullanılmasını öngörmektedir. 2003 yılından bugüne, bütün elektrikli ve elektronik cihazlarda, direktifte adı geçen elementlerin ve kimyasal maddelerin kullanımı kısıtlanmıştır. Bu şekilde öncelikle insan sağlığının, daha sonra doğal çevrenin korunması hedeflenmiştir.

Gerçi RoHS direktifi Avrupa Birliği ülkeleri için yayınlanmıştır ancak bütün dünyada kabul görmüştür ve dünyanın her yanındaki üretici firmalar bu direktif esaslarına uymaya çalışmaktadır. Çünkü özellikle Avrupa Birliği ülkelerine bu uygunluğu sağlamayan elektrikli cihazların gönderilmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan ülkemizde 2008 yılında, sözü edilen direktif esas alınarak Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmışır. Bu yönemelik kısaca EEE Yönetmeliği olarak bilinmektedir. Elektrikli ve elektronik eşya üreten firmalar, ürünlerinin bu standarda uygun olduğunu kanıtlamak amacı ile bağımsız ve tarafsız kontrol ve muayene kuruluşlarından hizmet almaktadır.

Aşağıda isimleri ve izin verilen maksimum değerleri gösterilen elementler RoHS testlerinin kapsamına girmektedir:

  • Kurşun (Pb): yüzde 0.1 ppm
  • Civa (Hg): yüzde 0.1 ppm
  • Kadmiyum (Cd): yüzde 0.01 ppm
  • Artı 6 değerlikli krom (Cr6+): yüzde 0.1 ppm
  • Polibromürlü bifenil (PBB): yüzde 0.1 ppm
  • Polibromürlü bifenil eterin (PBDE): yüzde 0.1 ppm

Bu elementlerin kullanıldığı elektrikli cihazlar hem doğal çevre hem de insan sağlığı açısından tehlikelidir. Bu elementler kullanılmak zorundaysa, en azından belirlenen sınırlar içinde kalınması gerekmektedir

RoHS testleri yapılacak elektrikli ve elektronik cihazlar şunlardır: büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, bilgisayar teknolojileri ve telekomünikasyon eşyaları, tüketici eşyaları, aydınlatma cihazları (ampuller ve avizeler dahil), elektrikli ve elektronik araçlar, oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri, otomatik dağıtıcılar ve bu kategorilerin kapsamına girmeyen diğer elektrik ve elektronik eşyalar.

Kuruluşumuz, elektriksel test çalışmaları kapsamında RoHS testlerini, güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.