Laboratuvar

Yangına Dayanım ve Tepki Testleri

Yangına Dayanım ve Tepki Testleri

Sadece bina inşaatlarını değil, aynı zamanda gemilerin, otomobillerin, demiryollarının ve uçakların üretimi ile de ilgili olan yangın davranışı konusu, aktif koruma, pasif koruma, duman zehirlenmesi ve optik yoğunluk gibi farklı teknik uzmanlıkları içeren kompleks bir disiplindir. Genel olarak pasif koruma çalışmaları ile, binaların yangına neden olma ve yangını artırma özelliklerini sınırlandırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmaların doğrulaması ise, yangına tepki testleri ile yapılmaktadır. Diğer yandan aktif koruma çalışmaları, genelde bir işletmede bulunması gereken yangın söndürücüler, yangın muslukları ve duman tahliye sistemi gibi cihazlarla ilgilidir. Böyle olunca yangına dayanım ve tepki tesetleri, tasarlanmış ve uygulanmış bütün ürün ve malzemelerle ilgilidir.

Kuruluşumuz, yangına dayanım ve tepki test çalışmalarını, güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 13501-1+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları – Yangın sınıflandırması – Bölüm 1: Yangına tepki deneyleri verilerinin kullanılması ile sınıflandırma
  • TS EN 13501-2 Yapı mamulleri ve yapı elemanları – Yangın sınıflandırması – Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)
  • TS EN 13501-3+A1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları – Yangın sınıflandırması – Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma: Yangına dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri
  • TS EN 13823+A1 Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri – Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan – Döşemeler haricindeki yapı ürünleri
  • TS EN ISO 11925-2 Yangın dayanımı deneyleri – Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik – Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney
  • TS EN ISO 11925-2 Yangın deneylerine reaksiyon – Aleve doğrudan maruz kalan ürünlerin tutuşabilirliği – Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney
  • TS ISO 11925-3 Yapı malzemeleri – Yangın dayanımı deneyleri – Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik – Bölüm 3: Çoklu alev kaynağıyla deney