Laboratuvar

Aydınlatma Şiddeti Ölçümleri

Aydınlatma Şiddeti Ölçümleri

Aydınlatma ölçümleri, çalışma ortamının işletmede yapılan işin özelliklerine uygun yeterli aydınlatma şiddetinin olup olmadığını tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Bu ölçümlerin işyerindeki risklerin kontrol altına alınması açısından belli periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Aydınlatmanın mümkün olduğu takdirde gün ışığı ile yapılması, yani doğal aydınlatma olması gerekmektedir. Gün ışığının yeterli olmadığı veya gece çalışmalarının yapıldığı çalışma ortamlarında yapay aydınlatma yapılmalıdır. Yapay aydınlatma, elektrik ile sağlanmaktadır ve direkt aydınlatma, endirekt aydınlatma veya yarı direkt aydınlatma şeklinde olmaktadır. Ancak her durumda ışıkların ortamda homojen bir şekilde dağılması sağlanmalıdır.

İlgili yasal düzenlemelerde çalışma ortamlarında olması gereken en düşük aydınlık seviyeleri yer almaktadır. Yapılacak ölçümlerde elde edilen değerlerin standartlarda gösterilen en yüksek ve en düşük sınırlar arasında olması gerekmektedir. İşletmeler, faaliyet gösterilen sektöre ve çalışma koşullarına bağlı olarak, çalışanlar için doğru bir aydınlatma sağlamak zorundadırlar. Aydınlatma seviyesi, hem çalışanların performansını hem de işletmenin faaliyetlerini etkileyen bir faktördür.

Çeşitli laboratuvarlar tarafından yapılan aydınlatma seviye ölçümleri, yetkili elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri ve yüksek teknikerler tarafından yapılmaktadır.

Kuruluşumuz, aydınlatma şiddeti ölçümlerini, güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 12464-1 Işık ve ışıklandırma – İş mahallerinin aydınlatılması – Bölüm 1: Kapalı alandaki iş mahalleri
  • TS EN 12464-2 Işık ve aydınlatma – İş yerlerinin aydınlatılması – Bölüm 2: Bina dışı iş yerleri
  • ISO 8995-1 (CIE S 008/E) İşyerinin Aydınlatması – Bölüm 1: Kapalı Alan
  • ISO 8995-2 (CIE S 015/E) İşyerinin Aydınlatması – Bölüm 2: Açık Alan
  • ISO 8995-3 (CIE S 016/E) İşyerinin Aydınlatması – Bölüm 3: Dış mekan işyerlerinin emniyet ve güvenliği için aydınlatma şartları
  • COHSR-928-1-IPG-039 İşyerindeki aydınlatma seviyelerinin ölçülmesi – Kanada iş güvenliği ve sağlık yönetmelikleri, Kısım VI

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.