Laboratuvar

IP Testleri (Ingress Protection)

IP Testleri (Ingress Protection)

Elektrikli ve elektronik cihazların koruyucu kılıflarının suya ve toza karşı belli bir koruma seviyesine sahip olmaları birçok ürün standardında talep edilmektedir. Bu koruma seviyeleri IP kodu ile (Ingress Protection Rating, Girişim Koruma Derecelendirmesi) tanımlanmaktadır. Bu kodlar elektrikli ve elektronik cihazların kullanım yerine ve amacına uygun şekilde tespit edilmektedir. Bu kapsamda olmak üzere yetkili test ve muayene kuruluşları ürünlerin istenilen IP koruma seviyesinde sahip olup olmadıklarını test etmektedir. Yapılan IP koruma testleri, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartların tüm gereklilikleri paralelinde oluşturulan toz kabini içinde, elektrikli ve elektronik cihazların bütün koruma seviyeleri için yapılan testlerdir. Bu cihazların su veya sıvı sızdırmazlık testlerinde, özel bir odada kurulan düzenek yardımı ile, düşey olarak akan su damlalarından hortum ile basınçlı su uygulamalarına kadar çok farklı testler uygunlanmaktadır.

IP koruma testlerinde kullanılan koruma seviyeleri şu şekildedir:

Katı cisimlere karşı koruma

Sıvılara karşı koruma

Mekanik etkilerden koruma (IEC 60529 standardında bu koruma yer almadığı için çok fazla kullanılmaz)

Koruma seviyeleri ifade edilirken, her basamak ayrı bir etkiye karşı koruma derecesini ve basamaklardaki sayılar ise koruma derecesini göstermektedir. Örneğin IP66 koruma seviyesinde birinci 6 rakamı korumanın katı cisimlere karşı olduğunu ve toz geçirmeyecek seviyede olduğunu, ikinci 6 rakamı ise korumanın sıvılara karşı olduğunu ve güçlü su fışkırtmasına karşı koruma seviyesini göstermektedir. IP koruma seviyeleri katı cisimlere karşı ve sıvılara karşı olmak üzere iki şekilde tespit edilmiştir.

IP koruma testleri gereksinimi, bugün kullanılan birçok elektrikli cihazın ve mahfazalarının toz ve suya karşı belli bir koruma seviyesine sahip olması istendiği için ortaya çıkmıştır. Koruma seviyeleri daha çok bu ürünlerin kullanıldığı yerlere ve kullanım alanlarına göre değişmektedir.

Kuruluşumuz, IP koruma test çalışmalarını, güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

 • TS EN 60529/A2 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)
 • TS 3033 EN 60529 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)

KATI CİSİMLERE KARŞI KORUMA

 1. Çapı 50 mm (5 cm) olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere elin dışı, kalın bir boru, sopa… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.IP Koruma Sınıfı Cisme Karşı Koruma
 2. Çapı 12,5 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere parmak, dolmakalem arkası… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.
 3. Çapı 2,5 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere tornavida, ortalama bir kablonun erkek ucu… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.IP Koruma Dereceleri
 4. Çapı 1 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere tel, kalem ucu… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.
 5. Toza karşı koruma: Tehlikeli bölümlere toz girişini zarar vermeyecek düzeylere indirme.
 6. Toz geçirmez: Toz girişi tam anlamıyla engellenmiştir.

 SIVILARA KARŞI KORUMA

 1. Düşey olarak düşen su damlasına karşı koruma: Tavandan ya da başka bir yerden cihaza dik olarak damlayan suya karşı koruma.
 2. Mahfaza 15° ye kadar eğik olarak düşen su damlalarına karşı koruma: Rüzgârlı havada yağan yağmur ve benzerlerine karşı koruma.Suya Karşı IP koruma Sınıfı
 3. Su püskürtmesine karşı koruma: Fıskiyeden, yangın alarm suyundan gelen ya da bu şekilde geliş açısı olan sulara karşı koruma.
 4. Su sıçramasına karşı koruma: Yerden sıçrayan, tavandan damlayan, rüzgarla gelen… her yönden sıçrayan sulara karşı koruma.
 5. Su fışkırtmasına karşı koruma: Hortumdan gelen su gibi tazyikli sulara karşı koruma.
 6. Güçlü su fışkırtmasına karşı koruma: İtfaiye hortumu ve bu şiddetteki tazyikli sulara karşı koruma.
 7. Suya 30 dk’dan kısa süreli daldırmalara karşı dayanıklılık: Suya düşmeye, kısa süreli su baskınlarına karşı koruma.
 8. Suya sürekli daldırma etkilerine karşı koruma: Su içinde uzun süre çalışabilme özelliği.

IP kodları genellikle 2 basamaklı olduğu için 2 basamaklı olanlarını bir örnekle inceleyecek olursak: IP66

 1. basamağındaki ‘6’ dan katı cisimlere karşı korumasının toz geçirmeyecek seviyede olduğunu
 2. basamağındaki ‘6’ dan sıvılara karşı korumasının güçlü su fışkırtmasına karşı koruma düzeyinde olduğunu anlıyoruz.

DARBELERE KARŞI KORUMA

0 Korumasız. Cihaz muhafazasının mekanik zorlamaya karşı koruma özelliği yoktur.
1 0,225 j(joule)’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık. 15 cm yükseklikten düşen 150 gr’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.
2 0,375 j’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık. 15 cm yükseklikten düşen 250 gr’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.
3 0,5 j’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık. 20 cm yükseklikten düşen 250 gr’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.
5 2 j’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık. 40 cm yükseklikten düşen 500 gr’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.
7 6 j’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık. 40 cm yükseklikten düşen 1.5 kg’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.
9 20 j’lük mekanik zorlamaya karşı dayanıklılık. 40 cm yükseklikten düşen 5 kg’lık bir cismin uyguladığı zorlamaya karşı dayanıklıdır.