Laboratuvar

Mekanik ve Fiziksel Testler

Mekanik ve Fiziksel Testler

Bir ürün üreten bütün işletmeler için, ürünlerinin kalitesini, dayanıklılığını ve güvenilirliğini müşterilere kanıtlamak, ürün iade veya ürün geri çağırma riskini düşürmek ve ürünlerin mekanik ve fiziki özelliklerini eksiksiz bir şekilde tamamlamak, yaşamsal bir öneme sahitir. Bu çerçevede yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen fiziksel test çalışmaları, esas olarak şu noktalar üzerinde yoğunlaşmaktadır: stabilite testleri, güç testleri, dayanıklılık testleri ve iklim koşulları. Aynı şekilde bu kapsamda verilen mekanik testler çalışmaları ise şu alanlarda toplanmaktadır: çatlama, yapışkanlık, deformasyon ve yorgunluk.

İhtiyaç sahibi işletmeler bu testleri paket olarak yaptırdıkları gibi duruma göre ayrı testler olarak da yaptırmaktadır. Her durumda fiziksel ve mekanik test çalışmaları, girdi olarak kullanılan ham maddelerin kalitelerinin test edilmesinden, üretimi tamamlanmış ürünlerin testlerine kadar üretimin herhangi bir aşamasında uygulanabilmektedir.

Elektrikli ve elektronik cihazlarda da fiziksel ve mekanik testler önem taşımaktadır. Fiziksel olarak bu cihazların stabilitesi, güç kapasiteleri, dayanma güçleri ve çok sıcak, çok soğuk veya yoğun nemli hava koşullarının bu cihazların çalışmaları üzerindeki etkileri standartlara uygun olmak zorundadır. Aynı şekilde bu cihazların mekanik olarak, iklim ve diğer koşullara bağlı olarak deformasyona uğrama güçleri, aşınmaya karşı dayanıklılıkları, malzeme yorgunluğu veya çatlama gibi faktörlere karşı ne kadar standartlara uygun olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.

Elektrikli ve elektronik cihazların mekanik ve fiziksel test sonuçları, ürünlerin kaliteli olması, piyasada rekabet edebilmesi ve talep görmesi açısından önemli bir kanıttır.

Kuruluşumuz, mekanik ve fiziksel test çalışmalarını, güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60811 Elektrik ve fiber optik kablolar – Metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri
  • TS EN 60191 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.