Muayene

Boru Hatları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Boru Hatları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Boru hatları, uzun mesafelere sıvı ve gazları ekonomik ve güvenli koşullarda ulaştırmak amacı ile inşa edilmektedir. Genel olarak boru hatları ile ham petrol, benzin, mazot veya jet yakıtı gibi işlenmiş petrol ürünleri, doğal gaz, karbondioksit, sıvı içinde konsantre katı maddeler ve arıtılmış sular taşınmaktadır.

Boru hattı ile ilk taşımacılık Amerika’da büyük petrol alanlarından çıkan petrolün taşınması için 1800’lerin ikinci yarısında kurulmuştur. Bu ilk boru hatları ağaçtan yapılmıştır. Ancak petrol arama ve rafinerasyon teknolojileri geliştikçe 1800’lerin sonlarında ilk çelik borular kullanılmaya başlanmıştır. Bugün boru hatları, en fazla doğal gaz naklinde kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan boru hatlarının et kalınlığı çok ince, ancak mukavemeti çok yüksektir. Boruların çapları 60 inçe ulaşmaktadır ve çok uzun mesafelere taşıma kapasitesine sahiptir. Genelde uzun boru hatlarında dikişli borular kullanılmaktadır. Malzeme seçiminde ise mukavemet, aşınma, yüksek sıcaklık veya düşük sıcaklık, dinamik yükler ve kaynak edilebilirlik önemli faktörlerdir.

Boru hatları inşa edilirken en zor aşama hidrostatik testlerdir. Hattın belli bir kısmı su ile doldurularak gerekli basınç elde edilmekte ve boru bu basınçta belli bir süre tutulmaktadır. Test edilecek kısımların uzunluğu koşullara göre belirlenmektedir, ancak gerekli basıncın elde edilmesi için kısa tutulması tercih edilmektedir.

Bütün bu açıklamalar gösteriyor ki boru hatları yüksek basınç altında çalışan sistemlerdir ve düzenli kontrolleri yapılmadığı takdirde can ve mal güvenliği açısından risk yaratmaktadır.

Bu tanklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kaplar ve tesisatlar grubuna girmektedir. Bu yüzden yılda en az bir defa kontrol ve muayene ettirilmeleri gerekmektedir. Yönetmelik gereğince tetlerin hidrostatik yöntemlerle yapılması gerekmektedir, ancak işletmeden kaynaklanan zorunlu durumlar ya da iş ekipmanının özellikleri yüzünden hidrostatik testler yapılamıyorsa, bu durumda standartlarda açıklanan tahribatsız muayene yöntemleri uygulanmaktadır.

Firmamız, basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında boru hatlarının düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.