Muayene

Boyler Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Boyler Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Boylerler, buhar kazanı, sıcak su kazanı, güneş kollektörü, elektrikli ısıtıcılar veya ısı pompası gibi farklı ısı kaynaklarından sağlanan suyu depolamaya ve ihtiyaç duyduğu zaman kullanmaya imkan veren cihazlardır. Boylerler yapısal özelliklerine bakılarak, serpantinli boylerler (bakır borulu veya çelik borulu), elektrikli boylerler, klasik tip boylerler (cidarlı), hızlı boylerler, kombi boylerler ya da gömlekli boylerler olmak üzere çeşitli tiplerde üretilmektedir.

Otellerde, villalarda, kafelerde, lokantalarda, hastanelerde, spor salonlarında, şantiyelerde ve genel olarak sıcak su ihtiyacı olan tesislerde, tek ve çift serpantinli boylerler tercih edilmektedir. Bunlar genelde bir buhar kazanına, sıcak suya veya güneş kollektörüne bağlanmaktadır. Bu tür boylerlerde, metal depoların iç yüzeyleri emaye denilen camsı bir madde ile kaplanmış olmaktadır.

Hızlı boylerlerin genelde hacimleri küçüktür ve kısa süreli ve az miktarda sıcak su ihtiyacı bulunan mekanlarda kullanılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızlı boylerlere talep giderek artmaktadır ve daha fazla talep görmektedir. Bilinen klasik tip boylerler sıcak suyu daha uzun sürede temin ettikleri için, ayrıca daha fazla yer kapladıkları için artık tercih edilmemektedir. Bunun yanında klasik boylerler hijyenik açıdan da uygun görünmemektedir. Son yıllarda güneş enerjisi kullanımı arttıkça, bilhassa sıcak bölgelerde, güneş enerjisi ile çalışan ve daha hijyenik sıcak su temin eden kombi boylerler tercih edilmektedir.

Boylerlerin beslemesinde belli bir derecede sabit sıcaklıkta su gerekmektedir. Bu yüzden ayrı bir kazan kullanmak veya binanın kalorifer kazanını ortak kullanmasını sağlamak mümkündür.

Ancak boylerlerin güvenli ve verimli çalışmaları, kuruluş işlemlerinin kurallara uygun yapılmasına, doğru bir şekilde kullanılmasına ve düzenli kontrol ve muayenelerinin atlanmdan yapılmasına bağlıdır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında boylerlerin düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 2025 Buhar kazanları işletme – Muayene ve bakım genel kuralları
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar – Ateşle temas etmeyen – Bölüm 5: Muayene ve deney
  • TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 6: İmalat sırasında muayene, basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi.