Muayene

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Ağırlıklı olarak kalorifer sistemlerinde kullanılan sıcak su kazanları, çelik kazanlar, standart kazanlar, döküm kazanlar, düşük sıcaklık kazanları ya da yoğunlaşmalı kazanlar gibi, üretilirken kullanılan malzemeye, çalışma şekline veya genel formuna bağlı olarak çok çeşitlidir. Hatta ısıtmada kullanılan enerji kaynaklarına bakılarak sıvı yakıtlı kazanlar, gaz yakıtlı kazanlar ve katı yakıtlı kazanlar da bulunmaktadır.

Sadece kalorifer kazanları değil, sanayide çeşitli amaçlara kullanılan bütün sıcak su kazanlarında en büyük tehlike, bu kazanların düşük sıcaklıklarda çalışması halinde yüzeyinde su buharı oluşması durumudur. Bu durum kazanların çürümesine ve zamanla delinmesine neden olmaktadır. Teorik olarak bütün sıcak su kazanlarında işletme basıncı, o kazanın çalışması için gereken basınçtır. Dolayısıyla basınç altına çalıştıkları için, kazanın herhangi bir noktasında olan zayıflık, kazanın patlamasına neden olmaktadır. Ayrıca sıcak su kazanlarının hatalı ve dikkatsiz kullanımları da can ve mal güvenliği açısından tehlike yaratmaktadır. Bu kazanların güvenlik talimatları çerçevesinde kullanılması ve periyodik bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), bütün bacınçlı kaplar gibi sıcak su kazanlarının da esas olarak hidrostatik testlerinin yapılması öngörülmektedir. Bu kontrollerin yılda en az bir defa mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu sayılan yetkili kişilerin, Bakanlık’ta elektronik ortamda kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Yapılan kontrollerde sıcak su kazanlarına, işletme basıncının 1,5 katı fazlası uygulanmaktadır. Ancak çeşitli nedenlerle hidrostatik testler uygulanamıyorsa, bunun yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri uygulanmaktadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında sıcak su kazanlarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 497 Kazanlar – Çelik malzemeden (kaynaklı)
  • TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler
  • EN 12953-1 Silindirik kazanlar – Bölüm 1: Genel