Muayene

LPG Tankları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

LPG Tankları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Dünyada petrol kaynaklarının giderek azalması yüzünden insanlar enerji ihtiyacı için farklı arayışlara yönelmiştir. Bugün alternatif yakıt olarak adlandırılan sıvılaştırılmış petrol gazları, yani likit petrol gazları (LPG), otomobil motorlarında basit bir sistem değişikliği ile hemen kullanılabilmektedir. Yakıt sisteminde yapılan bu değişiklik ise kendisini kısa sürede amorti etmektedir. Likit petrol gazları (LPG) daha ucuz oldukları için ve çevreyi daha az kirlettikleri için, önümüzdeki yıllarda da kullanılmaya devam edecektir. LPG, 1930’lu ylllardan beri araçlarda kullanılmaktadır.

Likit petrol gazları, bir hidrokarbondur. Temel bileşenleri propan ve bütan gazlarıdır. Ülkemizde yüzde 30 propan, yüzde 70 bütan karışımı kullanılmaktadır. Kolay depolama ve taşıma için genelde sıvı durumda tutulmaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde sıvılaştırılmış petrol gazları tankları basınçlı kap ve tesisatlar başlıklı maddesinde ele alınmıştır. Bu nedenle yılda en bir kere kontrol edilmek zorundadır. Kontrol işlemleri mutlaka makine mühendisleri, yüksek teknikerler ve makina teknikerleri tarafından yapılmak zorundadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında LPG tanklarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan standartlar şunlardır:

 • Yer üstünde kullanılan LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tankları için
  • TS EN 1442+A1 Tüpler – Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için
  • TS 1445 Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) – Taşıma Kuralları
  • TS 1446 Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) – Depolama kuralları
  • TS EN 12817 LPG donanımı ve aksesuarları – Muayene ve yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi – Anma kapasitesi 13 metreküpten küçük tanklar
  • TS EN 12819 LPG donanımı ve aksesuarları – Muyane ve yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi – Anma kapasitesi 13 metreküpten büyük tanklar
 • Yer altında kullanılan LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tankları için
  • TS EN 12817
  • TS EN 12819
 • Kullanımdaki LPG tüpleri için:
  • TS EN 1440 LPG ekipmanları ve aksesuarları – Taşınabilir yeniden doldurulabilir LPG tüplerinin periyodik muayenesi

LPG tanklarında bulunan güvenlik valfleri ise her beş yılda bir kontrol ve muayene edilmek zorundadır.