Muayene

Vakum Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Vakum Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Vakum, içinde hiçbir madde bulunmayan, bir atom veya molekül bulunmayan boşluk anlamına gelmektedir. Genel olarak hava basıncı çevresindeki atmosferik basınçtan daha düşük olan, ya da basıncı düşürülmüş olan alanları tanımlamak için kullanılmaktadır. Pratikte tamamen boşaltılmış bir boşluğun, yani vakumun laboratuvar koşullarında elde edilmesi mümkün değildir. Vakum, teknolojide, özellikle de uzay teknolojilerinde geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Vakum ve soğutma tankları, yüksek kapasite ve yüksek verime göre tasarlanmış PVC, PE ve PP boru hatlarında kullanılmaktadır. PVC, polivinil klorür, PE polietilen, PP ise polipropilen maddesidir. Bunlar sentetik plastik polimerlerdir.

Vakum, basıncı atmosferik basınç değerinin altında bulunan gazların doldurduğu kapalı hacim olarak tanımlanmaktadır. Sanayide vakum sözcüğü, basınçları atmosferik basıncın altında plan gazların oluşturdukları ortamları ifade etmektedir. Vakum, söz konusu gaz veya basıncını yaratan moleküllerin pompalarla emilmesi veya yoğuşması olarak da tanımlanmaktadır.

Kısaca hava basıncının atmosfer basıncı altına indirilmesine vakum denmektedir. Vakum oluşturan alanda basınç, havanın basınç değerinin altına indiği için, açık alandaki hava vakumun oluştuğu alana doğru akmaktadır. Hava akımın olduğu kanala bir cisim yaklaşacak olursa, vakumun etkisi ile cisim emilmektedir.

Gaz moleküllerinin olduğu yerde gaz yoğunluğu düşürülerek yapay vakum oluşturulabilir. Uzayda kendiliğinden var olan gazsız ortam ise doğal vakumdur.

Tekonolojide vakum ve basınç birimleri aynı birimlerle ifade edilmektedir. Vakum çalışmalarında da birim olarak Torr veya Pascal kullanılmaktadır. Laboratuvar ortamında elde edilen en düşük vakum 10-15 atmosferdir ve bir metreküp hacme 30 milyar atom düşmektedir. Uzay boşluğunda ise metreküpe bir atom düşmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre vakum tankları ters basınç özelliği ile basınçlı kaplar ve tesisatlar grubuna girmektedir. Bu nedenle de kontrol ve muayene işlemlerinin yılda bir kere makine mühendisleri, makine teknikerleri ve yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir.

Firmamız, basınçlı kapların periyodik kontrolleri çerçevesinde vakum tanklarının düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.