Muayene

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Üretim alanlarına bağlı olarak bazı işletmeler faaliyetleri sırasında suyun kaynama noktasından üç kat ve daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymaktadır. Mevcut su kazanlarını bu kadar yüksek basınçlarda kullanmak hem yüksek maliyet gerektirdiği hem de çalışma ortamının güvenliği açısından tehlikeli olduğu için tercih edilmemektedir. En az üç yüz derece sıcaklıklarda ısı enerjisi elde etmek için bu yüzden yağ kazanları kullanılmaktadır. Bu şekilde etkin ve güvenli çalışma imkanı yaratılmış olmaktadır.

Kızgın yağ kazanları, kaynar su ve buhar gibi akışkanların erişemeyecekleri yüksek sıcaklıklarda yüksek basınç elde etmek açısından çok daha uygundur. Bu kazanlarda termik yağlar kullanılmaktadır. Bu yağlar, fiziksel ve kimyasal özelliklerini çok yüksek sıcaklarda bile kaybetmemektedir. Ayrıca kızgın yağ kazanları, su buharlı sistemlerde olduğu gibi kireç bağlama ve korozyon gibi verimi düşüren ve sık aralıklarla problem yaratan su buharlı sistemlere göre daha ekonomiktir.

Ancak çok fazla kullanılması durumunda termik yağın içine atıklar karışabilir ve yağın ısı taşıma kapasitesi ve ısı transfer kabiliyeti düşmeye başlar. Ayrıca yağa karışan atıklar tesisat için de zararlıdır. Keza termik yağa hava karışmaması gerekir. Yağın sıcaklığı 60 dereceyi geçtiği zaman hava ile temas ederse oksidasyon başlar, yağın viskozitesi yükselir ve akışkanlığı düşer.

Diğer yandan genel olarak basıncın kullanıldığı bütün kazanlar risk altındadır. Kızgın yağ kazanlarının ve tesisatın yılda en az bir kere makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir. Bu durum, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin getirdiği yasal bir gerekliliktir.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında kızgın yağ kazanlarının periyodik kontrol ve muayenelerini, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 2025 Buhar kazanları işletme – Muayene ve bakım genel kuralları
  • TS EN 13445-1/A1 Basınçlı kaplar – Ateşle temas etmeyen – Bölüm 1: Genel
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar – Ateşle temas etmeyen – Bölüm 5: Muayene ve deney