Muayene

Otoklav Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Otoklav Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Otoklav cihazları, yüksek buhar basıncı ile çalışan cihazlardır. Yüksek buhar basıncını güvenli olarak depolamak için yüksek basınca dayanaklı olarak üretilen buhar kazanları kullanılmaktadır. Otoklavların tasarımı yapılırken fiziksel dayanım ön planda tutulmaktadır. En yaygın kullanım alanı sterilizasyondur. Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren mikrobiyoloji alanında sterilizasyon amacı ile kullanılmaktadır. Otoklavlar, basınç altında doymuş su buharı ile sterilizasyon işini gerçekleştmektedir. Sterilizasyon ortamında nem bulunduğu için sıcaklık transferi daha hızlıdır.

Otoklavlarda, içindeki basınç yükseldiği zaman, kapağın kazayla açılmasını ve buharın dışarı çıkmasını önleyen ve otomatik olarak kilitlenen bir kilit sistemi bulunmaktadır. Aslında sterilizasyon sırasında mikroorganizmaların yok olması, yüksek basınç yzüzünden değil, yüksek ısıdan kaynaklanmaktadır.

Buharın steril etme gücü çok yüksektir. Çünkü buhar su oluşturacak şekilde yoğunlaştığı zaman, mikrop öldürücü etkisi kıvvetli olan gizli ısısını yaymaktadır. Bu sırada hacim olarak küçülmekte, bu ise buharın penetrasyon gücünü yükseltmektedir. Otoklavların sterilizasyon işlemlerinde temel ilke, steril edilmek istenen malzemenin her noktasına belli bir ısıya sahip doymuş su buharının yeterli bir süre temas etmesini sağlamaktadır. Doymuş su buharı, suyun kaynama noktası sıcaklığındaki su buharıdır.

Otoklavlar, hangi türde olursa olsun genelde hastanelerde, büyük kliniklerde ve laboratuvarlarda kullanılmaktadır. Ancak basınç altına çalıştıkları için insan sağlığı ve mal güvenliği açısından risk altındadır. Bu nedenle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kere makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler gibi yetkili kişiler tarafından kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında otoklavların düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 13060 Küçük buhar sterilizatörleri
  • TS EN 285 Sterilizasyon – Buhar otoklavları – Büyük otoklavlar
  • TS EN ISO 11140-1 Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu – Kimyasal indikatörler – Bölüm 1: Genel özellikler
  • TS EN 12347 Biyoteknoloji – Buhar sterilizatörleri ve otoklavlar için performans kriterleri
  • TS EN ISO 17665-1 Sağlık mamullerinin sterilizasyonu – Nemli ısı – Bölüm 1: Tıbbi cihazlar için sterilizasyon işleminin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrolüne ilişkin özellikler