Muayene

Hava Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Hava Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Atmosferde bol miktarda bulunan hava, gerekli durumlarda uygun yöntemlerle toplanmakta, depolanmakta, basınç kazandırılmakta ve kullanıldıktan sonra tekrar atmosfere bırakılmaktadır. Basınçlı hava, çeşitli makine ve ekipmanların çalıştırılmasında kullanılan saklanmış bir enerji çeşididir. Basınçlı hava, çeşitli sistemlerde, mekanik sistemlere göre çok daha kolay bir şekilde dairesel ve açısal hareketler yapma imkanı vermektedir. Basit bir bir kompresör, havayı yedide bir oranında sıkıştırmaktadır. Kompresörler, bir gazın hacmini düşüren ve basıncını yükseltmeye yarayan araçlardır.Havayı veya gazları atmosfer basıncından daha yüksek basınç değerlerinde sıkıştırmaya yararlar.

Sanayide su, elektrik ve doğal gazdan sonra en fazla kullanılan dördüncü enerji kaynağı havadır. Havalı el aletlerinde standart olarak 70 bin devir elde edilirken elektrikli motorlarda en fazla 30 bin devir elde edilmektedir. Bugün işletmelerin hemen hemen yüzde 70’i basınçlı hava kullanmaktadır.

Hava tankları, sıkıştırılmış havanın saklandığı ve hava sisteminin verimli ve sabit çalışmasına yardımcı olan araçlardır. Hava saklama tankı, bilhassa pistonlu kompresör kullanılan basınçlı hava sistemlerinde çok önemlidir. Basınçlı hava, tanka hangi yönden giriyorsa aksi yönden çıkmalı ve çıkışı tankın üst bölümünde olmalıdır. Bu şekilde hava tankı içinde dolaşım kolaylığı sağlanmış olur ve eğer tankın dibinde su birikmişse bu suyun sisteme basılması önlenmiş olur.

Basınçlı hava tankları genel olarak ihtiyaç duyulan hava basıncının yüzde 10-15 oranında fazla basınca uygun olmalıdır.

Hava tankları, kompresörün doğrudan yüke girmesini önler ve boşta çalışması durumunda basınç dalgalanmalarının önüne geçer. Ayrıca kompresörün sık aralıklarla devreye girip çıkmasını önler. Bunun yanı sıra hava tankları üzerinde manometre ve güvenlik ventilli bulunmaktadır ve basınçlı hava kontrol altında tutulmaktadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında hava tanklarının düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 1203 EN 286-1 Tanklar – Basit – Alev almayan – Basınçlı – Hava veya azot depolamak için tasarımlanmış – Bölüm 1: Genel amaçlar için basınçlı tanklar
  • TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları – Güvenlik kuralları – Bölüm 1: Hava kompresörleri
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar – Ateşle temas etmeyen – Bölüm 5: Muayene ve deney