Muayene

Kara Tankeri Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kara Tankeri Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İşletmenin can ve mal güvenliği açısından belli özellikleri taşımayan, fiziki durumları ve teknik donanımları kimyasal madde veya akaryakıt taşımaya uygun olmayan kara tankerlerinin, genel olarak yükleme ve boşaltma yapılmasına izin verilmemektedir. Yapılan istatistikler, tehlikeli madde madde taşımacılığında karayollarının ağırlığının yüzde 50 civarında olduğunu göstermektedir. Riskin büyüklüğü yüzünden işletmeler, kimyasal madde veya akaryakıt gibi tehlikeli maddelerin kara tankerleri ile taşınmasında, can ve mal güvenliği yanında çevre koşullarının korunması açısından da hassasiyet göstermektedir.

Bu endişelerle 1957 yılındaTehlikeli Maddelerin Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması, kısaca ADR Sözleşmesi düzenlenmiştir. Bu sözleşmenin amacı, karayolu ile uluslararası taşımacılıkta güvenliğin arttırılmasıdır. Avrupa Birliği ülkeleri yanı sıra birliğe üye olmak isteyen ülkeler bu sözleşmeye uymak zorundadır. Ülkemiz de 2005 yılında bu sözleşmeye katılmıştır. 2013 yılında da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği direktifi esas alınarak, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır.

Sözü edilen yönetmeliğin amacı, her türlü tehlikeli maddenin, insanlara, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde karayolu ile taşınmasını sağlamaktır. Bu çerçevede yönetmelik, tehlikeli maddeleri gönderen, alıcak olan, tankerlere yükleyen, boşaltan ve tehlikeli maddeleri taşıyan tankeri kullanan kişilerin sorumlulukları, yükümlülükleri ve çalışma koşullarına yönelik esasları düzenlemektedir.

Bu yönetmelik dışında başka yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Örneğin, radyoaktif maddelerin güvenli taşınması yönetmeliği, karayolunda tehlikeli maddelerin taşınması için tasarlanan motorlu araçlar ve römorkları ile ilgili tip onayı yönetmeliği, tehlikeli maddelerin su ve çevresinde neden olduğu kirliliğin kontrolü yönetmeliği, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği, tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği ve tehlikeli kimyasallar yönetmeliği gibi.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esasları gereğince, tehlikeli maddelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması sırasında ilgili yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi yanında, kara tankerlerinin belli esaslara ve koşullara uymaları bir zorunluluktur.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında kara tankerlerinin düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) – Taşıma Kuralları
  • TS 1449 LPG doldurma ve boşaltma kuralları – Emniyet gerekleri