Muayene

Sanayi Gaz Tankeri Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Sanayi Gaz Tankeri Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Sanayi gaz tankları esas olarak üç çeşittir: kara tankeri tankları, sıvılaştırılmış petrol gazları depolama tankları ve sanayi gazları depolama tankları. Bunların hepsinde de tanklar üretildiği zaman, veya kurulduktan sonra ama işletmeye alınmadan önce, veya tanklarda bir tadilat veya onarım yapıldıktan sonra, ya da üç ay kadar kullanılmayıp yeniden kullanılmak istenmesi durumunda mutlaka kontrollerden geçirilmesi gerekir.

Hangi tür olursa olsun bütün tanklar aslında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına tabidir. Sözü edilen yönetmelik çerçevesinde bütün bu tanklar, basınçlı kap ve tesisatlar grubuna girmektedir. Çünkü hepsinde de insan sağlığını ve mal güvenliğini tehdit eden riskler bulunmaktadır.

Bütün basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrollerinde olduğu gibi sanayi gaz tankeri tanklarının düzenli kontrol ve muayenelerinin de, basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği ve basit basınçlı kaplar yönetmeliğinde yer alan ve yukarıda sözü edilen yönetmelik hükümlerine ters düşmeyen kriterler saklı kalmak koşulu ile ilgili standartlarda açıklanan kriterlere göre yapılır. Bu çalışmaların mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir. Eğer bu çalışmalar tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılacak ise, bu durumda söz konusu çalışmaların sadece TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene – NDT personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme – Genel özellikler standardına göre eğitim almış yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Sanayi gaz tankeri tanklarına, prensip olarak hidrostatik test yöntemi uygulanmalıdır. Bu testler, standartlarda aksine bir koşul yoksa işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılmak zorundadır. Ancak işletmeden kaynaklanan koşullar yüzünden veya tankların özelliği yüzünden hidrostatik test yapılamıyorsa, bu durumda tahribatsız muayene yöntemleri uygulanabilir.

Firmamız, basınçlı kapların periyodik kontrolleri çerçevesinde sanayi gazı tankeri tanklarının düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır. Bu standartlar yönetmelik ekindeki tablolarda yer almaktadır. Ancak yönetmelik yayınlandıktan sonra çıkarılan konu ile ilgili yeni standartlar da dikkate alınmak zorundadır.