Muayene

Gaz Tüpleri Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Gaz Tüpleri Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Gaz tüplerinin bakımında TS EN 1968 standardı esas alınmaktadır. Bu standart, TS EN 13322-1, 2 ve TS EN ISO 9809-1, 2, 3 standartlarına göre üretilmiş dikişli veya dikişsiz çelik tüplerin düzenli muayene, test, bakım ve onarım kurallarını kapsamaktadır. Gaz tüplerinin kullanım süreleri, içlerine doldurulan gazların türüne göre farklılık göstermektedir. Bu kullanım sürelerini tamamlayan tüplerin yeniden kullanılabilmesi için, TS EN 1968 standardına göre kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir. Bir yandan kullanıcıların, diğer yandan dolum işlerini yapan işletmelerin can ve mal güvenliği bakımından bu kontrol ve muayenelerin yaptırılması yasal bir zorunluluktur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre gazı tüpleri basınçlı kaplar ve tesisatlar grubuna girmektedir ve kontrollerinin yılda en az bir kere yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca kontrol ve muayene işlemlerinin makine mühendisleri, makine teknikerleri ve yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir.

Firmamız, basınçlı kapların periyodik kontrolleri çerçevesinde gaz tüplerinin düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır. Bu standartlar yönetmelik ekindeki tablolarda yer almaktadır. Ancak yönetmelik yayınlandıktan sonra çıkarılan konu ile ilgili yeni standartlar da dikkate alınmak zorundadır. Bugün için kontrollerde esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1968 Taşınabilir gaz tüpleri – Dikişsiz – Çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney
  • TS EN 13322-1 Taşınabilir gaz tüpleri – Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik gaz tüpleri – Tasarım ve imalat – Bölüm 1: Karbonlu çelikler
  • TS EN 13322-2 … Bölüm 2: Paslanmaz çelikler
  • TS EN ISO 9809-1 Gaz tüpleri – Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri – Tasarım, yapım ve deneyler – Bölüm 1: Çekme dayanımı 1100 mpa’dan küçük sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler
  • TS EN ISO 9809-2 … Bölüm 2: Çekme dayanımı 1100 mpa’a eşit veya daha büyük sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik tüpler
  • TS EN ISO 9809-3 … Bölüm 3: Normalize edilmiş çelik tüpler