Muayene

Sınai Gaz Tankları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Sınai Gaz Tankları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Sınai gaz tüplerinin bakımı TS EN 13322-1 ve TS EN ISO 9809-1 standartlarına göre üretilmiş dikişli veya dikişsiz çelik tüplerin, basınçlı gazlar için kullanımı sırasındaki düzenli muayene, test, bakım ve onarım kuralları, TS EN 1968 standardına uygun şekilde yapılmaktadır. Bu tüplerin içlerine doldurulan gazların çeşidine göre belli kullanım süreleri olmaktadır. Bu süre geçtikten sonra tüpleri yeniden kullanmak için TS EN 1968 standardına göre kontrolden geçirilmesi gerekmektedir. Kullanıcıların ve dolumu yapan işletmelerin can ve mal güvenliği açısından bu kontrol ve muayenelerin yaptırılması gerekmektedir.

Ancak bunun da öncesinde dolum yapan işletmelerde sınai gazlar büyük hacimli gaz tanklarında bekletilmektedir. Bu tanklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince basınçlı kaplar ve tesisatlar grubuna girmektedir ve bu tanklar içlerindeki basınç yüzünden patlama riski taşımaktadır. Bu yüzden yılda en bir defa kontrol ve muayene ettirilmek zorundadır. Sözü edilen yönetmeliğe göre sınai gaz tanklarına hidrostatik basınç testleri yapılmak zorundadır. Hidrostatik testler sırasında tanklar, tehlike yaratmadan kullanılması için normal basınç sınırlarının 1,5 katı basınca tabi tutulmaktadır. Tankların işletme ve test basınçları üretici firmada tarafından ilgili standartlar çerçevesinde tespit edilmektedir. Tanklar, içlerindeki sınai gazlar ve havanın ani sıkışması ile patlama riski yaratmaktadır.

Sınai gaz tanklarının periyodik kontrolleri sırasında eğer işletmeden kaynaklanan nedenlerle hidrostatik test yapma imkanı bulunmazsa, bu durumda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız kontrol yöntemleri uygulanmaktadır.

Düzenli kontroller, sadece TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene – NDT personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme – Genel özellikler standardına göre eğitim almış makine mühendisleri ve makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır.

Bu kotrollerde yukarıda sözü edilen yönetmelik yanında basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği ve basit basınçlı kaplar yönetmeliği esaslarında uyulmaktadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında sınai gaz tanklarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.