Muayene

Emniyet Valfi Kontrolü ve Muayenesi

Emniyet Valfi Kontrolü ve Muayenesi

Farklı akışkanlara ve belli bir basınca uygun şekilde tasarlanmış olan sistemlerin herhangi bir problem yaşanması durumunda korumaya alınması için, basınç değeri belli bir sınırın üzerine çıktığı zaman içindeki buhar, sıvı veya gaz gibi akışkanların kontrollü bir şekilde dışarı atılmasını sağlayan vanalara emniyet valfi veya emniyet ventili adı verilmektedir. Basınçlı kaplarla ilgili alınması gereken en önemli güvenlik kuralı budur.

Eğer sistem basıncı, emniyet valfinin ayarlandığı basınç değerinin üzerine çıkarsa, sistem içinde bulunan buhar, gaz veya sıvının belli bir miktarı emniyet valfi sayesinde sistemden atılmaktadır. Bu şekilde sistem, izin verilmeyen basınç yükselmelerine karşı korunmuş olmaktadır.

Emniyet valfleri veya emniyet ventilleri kullanılarak sistemde ara sıra tahliye yaptırılmalıdır. Bu şekilde emniyet valfinin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiş olur. Uzun süre kullanılmayan emniyet valfleri içine atıklar birikebilir ve kullanılması gereken anda valf çalışmayabilir.

Bütün basınçlı sistemlerde ve hidrolik devrelerde mutlaka bir emniyet valfi olmak zorundadır. Emniyet valfi sistemin güvenliği ve insan sağlığı açısından önemlidir. Herhangi bir nedenle sistemdeki basınç yükseldiği zaman emniyet valfi artan basıncı kontrol altında turarak sistemi yüksek basınçtan korumaktadır. Emniyet valfleri kurulurken genel olarak sistemdeki basıncın yüzde 15 fazlasına ayarlanmalıdır. Basınç emniyet valflerinin üzerinde herhangi bir gösterge yoktur. İstenilen basınç seviyesini ayarlamak için ayrıca hatta basıncı gösteren bir manometreye ihtiyaç bulunmaktadır.

Emniyet valfleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esasları gereğince, basınçlı kap ve tesisatlar kapsamına girmektedir ve yılda en az bir kere yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından denetlenmek zorundadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında emniyet valflerinin periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS ISO 6264 Hidrolik akışkan gücü – Basınç emniyet valfleri – Bağlama yüzeyleri
  • TS ISO 6263 Hidrolik akışkan gücü – Basınç dengeleyici akış kontrol valfleri – Bağlama yüzeyleri
  • TS ISO 10770-2 Hidrolik akışkan gücü – Elektrik modülasyonlu hidrolik kontrol valfleri – Bölüm 2: Üç yollu yön kontrol valfleri için deney metotları
  • TS 579 Valfler ve bağlantı parçaları (kalorifer radyatörleri için)