Muayene

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Depolama Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Depolama Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Ülkemizde olsun, yabancı ülkelerde olsun, petrol, petrol ürünleri, doğal gaz, madenler, kimya ve bunlar gibi sanayi kollarında, normal çalışma koşullarında çeşitli arıza veya bakım durumlarında sızan gazlar veya buharlar yüzünden parlayıcı ve patlayıcı ortam ile karşı karşıya kalınmaktadır. İşletmeler bu durumlar ile karşı karşıya kalmamak için gerekli önlemleri almak zorundadır. Aksi halde işyerlerinde patlamalar olmakta ve insan sağlığı ve mal güvenliği açısından büyük hasarlar meydana gelmektedir.

Parlayıcı ve patlayıcı ortamların oluşmasını önlemek, ya da en azından etkilerini en aza indirek için önlem almak, olası birçok kazanın önüne geçmek demektir. Bu riski taşıyan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin genel güvenlik önlemlerini almaları ve uygulamaları aynı zamanda yasal bir zorunluluktur.

İşletmelerin risk değerlendirmesi yaparken birkaç önemli noktayı gözönünde tutmaları gerekmektedir. Örneğin, parlayıcı ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın sürekliliği, statik elektrik dahil olmak üzere tutuşturucu kaynakların bulunma ihtimali, işletmerin iş süreçleri ve bunların karşılıklı etkileşimleri ve olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü gibi.

Bu bakımdan işletmelerde bulunan parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler depolama tanklarının düzenli kontrolleri büyük önem taşımaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, bu tür tankları basınçlı kap ve tesisatlar gurubunda kabul etmektedir. Bu açıdan sözü edilen depolama tanklarının yılda en az bir defa yetkili makine mühendisleri, yüksek teknikerler ve makina teknikerleri tarafından kontrol ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Bu kontrollerde temel prensip olan hidrostatik testler uygulanmalı ve standartlarda başka bir kriter verilmemişse, tankların işletme basıncının 1,5 katı ile yapılmalıdır. Ancak işletmeden kaynaklanan zorunlu durumlarda hidrostatik test yapılamıyorsa, bu durumda yine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri uygulanmalıdır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri çerçevesinde parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler depolama tanklarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.