Muayene

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Tank Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Sıvılaştırılmış petrol gazları, ham petrolden elde edilmektedir. Likit petrol gazları denilen ve kısaca LPG olarak bilinen sıvılaştırılmış petrol gazları, petrol damıtılırken elde edilen ve daha sonra basınç altında sıvılaştırılan propan ve bütan gibi gazların karışımıdır. Likit petrol gazlar sadece petrolden elde edilmemekte, aynı zamanda yeraltında bulunan doğal gaz birikimlerinden de elde edilmektedir.

Yanıcı bir gaz karışımı olan sıvılaştırılmış petrol gazları doğal olarak zehirsiz, renksiz ve kokusuzdur. Ancak gaz kaçaklarının farkedilmesi için sonradan yüzde 1’lik konsantrasyonda koku ilave edilmektedir.

Basınç altında sıvı olarak tanklara veya tüplere doldurulmakta ve tankerler ile taşınmaktadır. Gaz tüplere doldurulurken tüplerde genelde yüzde 15 oranında bir genişleme payı bırakılır. Bu boşluk tüpün içinde buharlaşan gaz ile dolar. Kullanım sırasında bu gaz tüpten çekilir. Bu nedenle LPG tüpleri her zaman dik durmak zorundadır.

İstatistiklere bakılırsa, bütün yangın olayları içinde LPG’den kaynaklanan yangınların oranı yüzde 6’dır. Ancak LPG yüzünden ölümlerin oranı yüzde 25, yaralanmaların oranı ise yüzde 55’tir.

Petrol rafinerilerinde üretilen sıvılaştırılmış petrol gazları, konutlara veya işyerlerine tüplerle taşınmakta ve küçük bir kıvılcım kullanım için yeterli olmaktadır.

LPG kaçağı tabanda birikmeye başlar ve ortamdaki oksijenin oranını azaltır. Havadaki oksijen yüzde 17’nin altına indiği anda yaşamsal tehlike söz konusudur. Ancak LPG’nin asıl tehlikesi, montajların yetkisiz ve eğitimsiz işletmeler tarafından yapılması, kalitesiz malzeme kullanılması, tankların ve yedek parçaların kullanım ömrünü tamamlamış olması ve servislerin yeterince denetlenmemesi yüzünden ortaya çıkmaktadır.

Sıvılaştırılmış petrol gazları tankerleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esasları gereğince, basınçlı kap ve tesisatlar kapsamına girmekte ve yılda en az bir kere yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından denetlenmek zoundadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında sıvılaştırılmış petrol gazları tankerlerinin düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) – Taşıma Kuralları
  • TS 1446 Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) – Depolama kuralları
  • TS 1449 LPG doldurma ve boşaltma kuralları – Emniyet gerekleri