Muayene

Depolama Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Depolama Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Depolama Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Depolama tankları genelde sıvı madde depolamak amacı ile üretilmektedir. Çoğunlukla da petrol sanayiinde kullanılmaktadır. Depolama tankları üreten firmalar tasarım ve üretim çalışmalarında uluslararası standartları dikkate almaktadır. Genel olarak petrol türevleri maddeler veya petrol sektöründe kullanılan kimyasal maddeler depolanmaktadır ve bu yüzden tehlike yaratmaktadır. En çok uygulanan standartlar Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından yayınlanan API 650 ve API 620 standartlarıdır.

API 650 standardı, dikey, silindirik, kaynaklı, kapalı ve açık tavanlı olarak çeşitli boyutlarda ve kapasitelerde üretilen ve dizel gibi petrol ürünlerini depolayan, sıvı depolama tanklarının malzeme, tasarım, üretim, montaj ve testleri için minimum gereksinimleri tespit etmektedir. API 650 standardına göre tasarlanan ve imal edilen tankların çalışma basıncı atmosfer basıncı ile aynıdır.

API 620 standardı ise tek dikey eksenine sahip, büyük, kaynaklı, düşük basınçlı karbon çelikten üretilen depolama tanklarının tasarlanmasını ve üretilmesini kapsamaktadır.

Doğru depolamada sınıflandırma en önemli noktadır. Kolay alev alabilen maddeler, aşındırıcı maddeler, oksitleyici maddeler, patlayıcı maddeler ve sıkıştırılmış gazlar şeklinde yapılacak bir sınıflandırma en doğu olanıdır. Bu sınıflandırma, depolanacak kimyasal maddelerin özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

Örneğin depolanan sıkıştırılmış gazlar, büyük miktarda enerji içermekte ve yüksek tutuşabilirlik potansiyeline sahiptir. Çarpma veya düşme sonucunda depolama tankı içindeki enerji hızla yayılabilir ve birden açığa çıkan enerji patlama etkisi gösterebilir.

Patlayıcı maddeler, ani basınç değişimleri ve yüksek sıcaklık etkisinde tepki veren kimyasal maddelerdir. Bazı koşullarda şiddetle patlayabilirler.

Taşıdığı riskler itibariyle depolama tanklarının düzenli aralıklarla kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu yasal zorunluluk 2013 yılında yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğincedir. Basınçlı kaplar ve tesisarlar grubuna giren depolama tanklarının her yıl en bir kere kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu kontroller mutlaka makine mühendisleri, yüksek teknikerler ve makina teknikerleri tarafından yapılmak zorundadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri çerçevesinde depolama tanklarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.