Muayene

Buhar Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Buhar Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

İşletmelerde çeşitli amaçlarla kullanılan buhar kazanlarını, patlamaya hazır bombalar gibi görmek yanlış bir benzetme değildir. Beklenmeyen patlamalar büyük hasarlar meydana getirmekte ve hem insan sağlığı hem de mal güvenliği açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. Diğer yandan buhar kazanlarını çalıştırmak için kullanılan enerji ülkemizin doğal kaynaklarını zorlamaktadır. Ülkemizde bulunan kömür, doğal gaz, petrol, hidrolik ve diğer enerji kaynakları ihtiyacımızın sadece belli bir kısmını karşılamaktadır. Tüketilen enejinin önemli bir kısmı ithal edilmektedir. Kısaca enerji tüketimi açısından ülkemiz dışa dağımlı durumdadır. O nedenle enejinin doğru kullanılması ve gereksiz tüketilmemesi gerekmektedir. Günümüzde tüketilen enerjinin ortalama yüzde 30’u binaların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Kalan kısım ise fabrikalarda, işletmelerde ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır.

 Sanayinin birçok alanında buhar kazanları küçümsenmeyecek oranda yer almaktadır. Buhar kazanlarının doğru, ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletilmesi bu nedenle çok önemlidir. Buhar kazanlarını kullanan çalışanların, kazanların yapısı, işlevi, çalışma esasları, çalışma sıcaklıkları ve çalışma basıncı konularında bilgili ve deneyimli olması gerekmektedir. Ayrıca buhar kazanları bir arıza yaptığında, bu arızaya hızlıca müdahale edecek ve giderecek yetenekte olması, ölçüm, ayar, denetim ve güvenlik araçlarını kolayca kullanabilmesi gerekmektedir. Kısaca belli kontrol ve muayeneleri yapabilmesi gerekmektedir. Bunun dışında, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği de buhar kazanlarının yılda en bir kere makine mühendisleri, makine teknikerleri ve yüksek teknikerler tarafından kontrol ve muayene edilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bu yönetmelik dışında buhar kazanlarının çalıştırılması ve güvenliğine yönelik, basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği ve basit basınçlı kaplar yönetmeliği gibi başka yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında buhar kazanlarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır: • TS 2025 Buhar kazanları işletme – Muayene ve bakım genel kuralları • TS EN 13445-1/A1 Basınçlı kaplar – Ateşle temas etmeyen – Bölüm 1: Genel • TS EN 13445-4 Basınçlı kaplar – Ateşle temas etmeyen – Bölüm 4: İmalat • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar – Ateşle temas etmeyen – Bölüm 5: Muayene ve deney