Muayene

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Konutlarda ve işyerlerinde ısınma amaçlı kullanılan kalorifer sistemleri, kaybedilen ısı enerjisini karşılamakta ve bulunulan ortamın konfor koşulları istenilen düzeyde tutulmaktadır. Ancak kaloriferler ısıtma işlevlerini yerine getirirken çevreyi de kirletmektedir. Diğer yandan hatalı veya bilinçsiz kazan kullanımları yüzünden, ısınmada kullanılan enerjinin bir kısmı boşa harcanmaktadır. Bu yüzden hem çevrenin korunması, hem daha fazla para ödenmemesi hem de ülke ekonomisi açısından ısınma amaçlı enerji tüketiminin mümkün olduğunca en düşük seviyede tutulması gerekmektedir. Kalorifer kazanlarını güvenli, ekonomik ve çevreyi koruyucu şekilde kullanmak birinci hedef olmalıdır. Kazanların verimli ve güvenli çalışmaları ve gereksiz yere enerji tüketilmemesi için de düzenli kontrollerinin ve bakımlarının yapılması gerekmektedir.

İnsan sağlığını korumak, enerji tasarrufu yapmak ve temiz bir çevreye sahip olmak için kalorifer kazanlarınının periyodik bakımlrının yaptırılması bir yasal zorunluluktur.

Kalorifer kazanları, kullanım amaçlarına, üretim şekillerine ve yakıt sistemlerine bağlı olarak çok çeşitli özellikler göstermektedir. Kalabalık yerleşim bölgelerinin hemen hemen hepsinde merkezi sistem kaloriferli binaların sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle bu kazanların doğru işletmesinin ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Olası risklerin önüne geçmek için yapılan yasal düzenlemelerin başında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gelmektedir. Bu yönetmeliğe göre, basınçlı kaplarda mutlaka hidrostatik testler yapılmalıdır. Bu testlerde, ilgili standartlarda özel birkriter bulunmuyorsa işletme basıncının 1,5 katının uygulanması ve testlerin yılda en az bir kere yapılması gerekmektedir.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında kalorifer kazanlarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 497 Kazanlar – Çelik malzemeden (kaynaklı)
  • TS EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 5: Kazanın basınca maruz kalan kısımlarının işçiliği ve imalatı
  • TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 6: İmalat sırasında muayene, basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi
  • TS EN 12953-1 Silindirik kazanlar – Bölüm 1: Genel
  • TS EN 12953-13 Silindirik kazanlar – Bölüm 13: Çalıştırma talimatları