Muayene

Caraskal Periyodik Kontrol Ve Muayenesi

Caraskal Periyodik Kontrol Ve Muayenesi

Caraskal Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Caraskal yerine diferansiyel palanga adı da verilen bu araçların temel özellikleri, herhangi bir yükü kaldırması ve bu seviyede herhangi bir kuvvet olmadan tutabilmesidir. Caraskallar ayrıca yükü kaldırmak için de çok fazla kuvvete gereksinim duymamaktadır. Buna karşılık elle çalışan caraskalların tek kusurları yükü kaldırma süresinin uzun olmasıdır. Motorlu caraskallarda bu kusur giderilmiştir.

Caraskalların çalışma ilkesi, eş merkezli ve birlikte dönen iki sabit ve bir hareketli serbest makaranın uyumuna bağlıdır. Kolay bakım yapıldığı ve küçük oldukları için işletmelerde ve küçük boyutlu atölyelerde sıkça kullanılmaktadır.

Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp taşıma özelliğinde olan caraskallar da yerine göre tehlikeli makinalar sayılmaktadır. İnsan sağlığı ve mal güvenliği koşulları sağlanmadan kullanılması risklidir. Genel olarak yaşanan kazalar, üretim veya montaj hatalarından, kullanım hatalarından ve düzenli yapılması gereken muayene ve kontrollerinin yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

Kaldırdıkları ağırlığa bağlı olarak caraskalların, çok çeşidi bulunmaktadır. Örneğin işletmeler tarafından manuel standart caraskallar, zincirli ekonomik caraskallar, manuel zincirli caraskallar, düşük tavan caraskalları, alçak tavan caraskalları, mekanik caraskallar, şaryo entegreli carascallar, 360 derece dönebilen caraskallar, elektrikli carascallar ve sanayi tipi caraskallar kullanılmaktadır.

Ancak yükleri kaldırdıkları ve havada tutabildikleri için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde açıklanan kontrol dönemlerinde ve kontroller sırasında dikkate alınacak kriterler ve standartlara uygun şekilde periyodik muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir. Bugüne kadar karşılaşılan kazaların büyük bir kısmı yetersiz kontrol, muayene ve bakım koşullarından yüzündedendir.

Firmamız, yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında caraskalların düzenli kontrol ve muayenelerini yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) – Güvenlik – Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
  • TS EN 818-6+A1 Kısa baklalı zincir – Kaldırma amaçları için – Güvenlik – Bölüm 6: Zincir sapanlar – İmalatçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname
  • TS EN 1757-2 Endüstriyel araçlarda güvenlik – Yaya tarafından kumanda edilen araçlar